Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Miljøhemming -­ en skjult funksjonshemming

nb Dato publisert: Sist oppdatert:

En ny bok om miljøhemming handler om tilstander der overfølsomhet for noe i miljøet fører til sykdom og plager. Boken er skrevet av professor Kjell Aas og henvender seg først og fremst til helsearbeidere, NAV-ansatte og arbeidsledere.

Boken handler om miljøhemming som kan forekomme ved spesielle allergiske sykdommer eller ved overfølsomme luftveier (hyperreaktivitet) som ved astma.  Dette er tilstander som har godkjente medisinske diagnoser. Men miljøhemming er også vanlig ved ved kjemisk miljøintoleranse som ved duft og kjemikalieoverfølsomhet. Denne formen er foreløpig ikke godkjent som medisinsk diagnose i Norge.

I boken presenterer professor Kjell Aas tilgjengelig forskningsbasert kunnskap og drøfter miljøhemmedes erfaringer i lys av dette. Boken kan også være til god hjelp for miljøhemmede.

Kunnskap viktig

Miljøhemminger finnes i forskjellige varianter og grader. Det kan skyldes noe som pustes inn, sterke dufter og irritanter, eller noe i mat, drikke og medisiner som man kan reagere på.  Miljøet blir i mange tilfeller utilgjengelig fordi man må holde seg unna for å holde seg frisk og fungere normalt. Slik er miljøhemming en spesiell funksjonshemming på like linje med bl.a. bevegelseshemming, skriver Kjell Aas i innledningen til boken.

Miljøhemming er en skjult funksjonshemming som krever spesiell kunnskap og forståelse. Manglende kunnskap og manglende forståelse skaper store problemer for dem som er berørt og gir mange en svært vanskelig livssituasjon. Også mange med ulike miljøhemminger mangler kunnskap. Noen forstår ikke sine egne reaksjoner og vet ikke hvordan de kan få til et likeverdig liv. Både myndigheter og det enkelte individ må tilstrebe best mulig likestilling og fremme likeverd og tilgjengelighet for alle funksjonshemmede.

Som helsearbeider, arbeidsgiver eller NAV-ansatt er det viktig å ha innsikt i i denne problemstilingen slik at man som fagperson kan gi profesjonelle råd og bistand.

Samarbeidsprosjekt

Boken er del av et prosjekt om miljøhemming gjennomført i samarbeid mellom Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) og Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) med faglig støtte fra Helsedirektoratet.

Arbeidet med boken og tilknyttede brosjyrer fikk opprinnelig økonomisk støtte fra Helsedirektoratet avdeling Sosial Inkludering.

Forfatteren, Kjell Aas er pensjonert professor i barnemedisin med allergi som spesialitet og bred immunologisk og biokjemisk forskererfaring. I tillegg til over 350 vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrifter, har han skrevet et 30-tall vitenskapelige og populærmedisinske bøker

Tilgjengelig på nett

Boken er laget med tanke på nettpublisering og inneholder flere lenker til informasjon som er lett tilgjengelig på internett. Lenkene går til fordypningsstoff. Boken samt en tilknyttede brosjyrer vil bli tigjengelig på Helsebibliotekets nettsider og kan nå lastes ned fra Inneklima.com der også supplerende tekster samt spørsmål og svar om miljøhemming publisereres fortløpende. Boken kommer også ut i trykket utgave på Kolofons forlag  ISBN 978-82-300-0835-5.

Aas K. Miljøhemming – en skjult funksjonshemming, pdf >>

Les anmeldelse av boken i Tidsskrift for Den norske legeforening >

Tre brosjyrer

I tilknytning til boken følger også tre brosjyrer som handler om  miljøhemming i tilknytning til hyperreaktivitet og astma, allergi og kjemisk miljøintoleranse.

Miljøhemming ved allergi >>

Miljøhemming ved kjemisk miljøintoleranse >>

Miljøhemming ved astma og hyperreaktivitet i luftveiene >>