Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Fem tegn på pollenallergi

Ny rapport om helsekonsekvenser ved klimaendringer

nb Dato publisert: Sist oppdatert:
En konsekvens av et varmere klima i Norge kan bli lenger pollensesong og spredning av nye allergifremkallende planter som Beiskambrosia. Det fremgår av ny rapport fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Beiskambrosia er en opprinnelig amerikansk plante beslektet med burot som har ekspandert kraftig i Sentral-Europa, og som i varme år har satt før i de sørligste områdene av Sverige. Norges Astma- og Allergiforbund har også tidligere påpekt at et varmere klima vil gjøre at Beiskambrosia kan sette frø i Norge.

Beiskambrosia frigjør et av de mest betydningsfulle allergenbærende pollentypene på verdensbasis. Den kan forårsake astma dobbelt så ofte som øvrige pollenallergier og har en stor pollenproduksjon, hovedsakelig i august og september. Planten kan dermed forlenge pollensesongen for mange allergikere.

Pollensesongen i Norge kan for øvrig bli forlenget ved at et varmere klima vil føre til at blomstring og løvspring komme tidligere. Økte temperaturer har til nå bidratt til å forlenge de ulike pollensesongene i Europa, og fra pollenregistreringer i de ulike landsdelene i Norge ser man også en indikasjon i retning av tidligere start på pollensesongene, særlig i sesongene etter 1997.

Et varmere klima vil også føre til en større utbredelse av løvtrær i Norge, deriblant bjørka.  Bjørkepollen er en av våre mest allergifremkallende  pollentypene. Pollenregistreringer fra Norges Astma- og Allergiforbund viser en klar økning i mengden bjørkepollen fra 1984 og fram til i dag.

En stor helsefare ved global og lokal oppvarming er økt utbredelse av nye arter som kan overføres sykdommer slik som flått, mygg eller snegler.

Rapporten viser også til at en antatt økning av ozonnivået som følge av et varmere klima kan påvirke og øke pollenets allergifremkallende evne.

Rapporten kan lastes ned på egne nettsider fra Klimatilpassingsutvalget >>


Les mer om klimaendringer og pollenallergi på NAAFs nettsider:

Brun N. Bjørkeskogens utbredelse - et pollenproblem

Ramfjord H. Beiskambrosia – En ny allergenspreder i Norge? Allergi i Praksis 1 - 2003

Dahl Å. Klimatförandringar och pollenallergi, Allergi i Praksis 1- 2007

Ramfjord H. Vil klimaendringer gi ”astma-tordenvær” Allergi i Praksis 1 - 2007

Løvik M. Luftforurensning og endret aktivitet av pollenallergen. Allergi i Praksis 1 - 2007