Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her bestiller du astma-buttons!

Pollen fra gran og furu

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Synlig gult "mel" i store mengder og overalt kan irritere luftveiene, men er ikke allergent pollen. Det er bare furu og gran som blomstrer.

Pollen fra gran og furu i store mengder og overalt kan irritere luftveiene, men er ikke allergent pollen. Det er bare furu og gran som blomstrer.

Fra slutten av mai til rundt midten av juni - landet sett under ett - blomstrer først gran, og etter hvert også furu. Grana blomstrer i ca. en uke fra rundt 20. mai, mens furu blomstrer fra ca. 25. mai og to uker framover. Grana blomstrer kraftig  hvert 3.-4. år, mens furua blomstrer like mye hvert år. Et kollektivt, «rundt» svar blir altså to, toppen tre uker for begge pollentypene samlet.

Siden disse treslagene er vindbestøvede, produseres det veldige mengder pollen, som ofte blir synlige for det blotte øye som et gult ”mel” som legger seg på ulike overflater. En annen årsak til synligheten er at hvert enkelt pollenkorn er ganske stort, seks til syv ganger større enn f. eks. bjørkepollenkorn.

Dette pollenet avgir ikke allergener, og omfattes derfor ikke av pollenvarslingstjenesten. For mange allergikere vil det imidlertid virke irriterende og plagsomt å puste i uteluft full av gran- eller furupollen, omtrent som hvis man ferdes i inneluft med mye husstøv.