Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her bestiller du astma-buttons!

Pollennyhet: Salix, en ny pollentype i varslingstjenesten

Dato publisert: Sist oppdatert:
Salix er en fellesbetegnelse på selje, pil og vier. Ved kontakt med pollen fra Salix får ca. en av fem bjørkepollenallergikere symptomer. Fra april 2009 inkluderer Norges Astma- og Allergiforbund Salix i sin landsomfattende pollenvarslingstjeneste.Blomstene fra Salix-produserende trær og busker er vanligst kjent som gåsunger eller kattelabber. Generelt starter pollenspredningen to til tre uker før starten på bjørkepollensesongen og fører til at en del allergikere tror at det er tidlig bjørkepollen de reagerer på.

- Årsaken til at Salix hittil bare er registrert og ikke varslet, er at pollenet er klebrig og spres lite effektivt med vinden. I tillegg har det vært noe overlapping med bjørkepollensesongen. Pollenet spres fra raklene på hannplantene hovedsakelig ved insekter. Pollenproduksjonen kan imidlertid bli så stor at også vindspredning finner sted. Det er ca. 20 % av bjørkepollenallergikere som reagerer på salixpollen, forteller pollenanalytiker Hallvard Ramfjord i NAAF.

Blomstene, gåsungen eller kattelabbene, har honningkjertler som gjør dem attraktive for insektene. Også mange mennesker liker gåsungene, et velkjent og kjært vårtegn for de fleste. Seljefløytas spede toner har også i mange generasjoner varslet om kommende sol og varme. Fløytene kan nemlig bare lages i vårfasen når sevja stiger og barken kan vris løs fra kvisten.

Salix har også vært benyttet i folkemedisinen, før globoidens og aspirinens tid. Salix inneholder nemlig naturlig salicylsyre i barken. 

I nærheten av blomstrende hanntrær eller busker kan imidlertid pollenmengdene bli betydelig og være til stor plage for mange pollenallergikere. Fjerning av slike trær og busker i nærmiljøet er av betydning for luftkvaliteten for de som reagerer på salixpollen. På grunn av pollenproduksjonen anbefales heller ikke seljekvister som påskepynt inne.

- Gjennomsnitt startidspunkt for pollenspredning fra Salix i kystnære strøk i Sør-Norge er 14. april, men varslingsstart kan finne sted før påske ved godvær frem mot palmesøndag, forteller forskerassistent Trond Einar Brobakk i NAAF.

I tillegg til Salix omfatter pollenvarslingstjenesten fra Norges Astma- og Allergiforbund også or, hassel, bjørk, gress og burot. NAAF har etablert 12 pollenfeller rundt om i landet. Varslingen starter med or og hassel, vanligvis i slutten av februar og avslutter med burot i slutten av august.

Les mer om slekten Salix
Les mer om NAAFs pollenvarsling

Kontaktpersoner:
Hallvard Ramfjord, pollenanalytiker, NAAF, tlf. 73 59 60 76/
97 10 43 91
Trond Einar Brobakk, forskerassistent, NAAF, tlf. 73 59 60 76/
98 43 82 02