Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Teppegolv og inneklima

Dato publisert: Sist oppdatert:
En gjennomgang av nyere litteratur styrker tidligere vurderinger om at teppegolv forverrer miljøet og fører til plager for alle med allergi og overfølsomhet.

Det skriver overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet i siste nummer av fagbladet Allergi i Praksi

Teppegolv har lenge vært en kjent faktor som årsak til forverring av inneklima i hjem og på arbeidsplasser. I den senere tid er det fremsatt påstander om at moderne tepper ikke lenger er en kilde til forurensning inne. Artikkelen fra Allergi i Praksis nr. 2 - 2008 tar for seg nyere dokumentasjon om teppegolv og inneklima, og gir en oversikt over kjente faktorer som er knyttet til tepper og allergiplager.

Bakke JV. Teppegolv og inneklima. Allergi i Praksis nr. 2 – 2008: 56-8.