Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Ubehandlet pollenallergi kan føre til astma

No image
lg Dato publisert: Sist oppdatert:

Verdens astmadag 7. mai faller sammen med høysesongen for bjørkepollen i Norge. Det er viktig med kunnskap om sammenhengen mellom pollenallergi og astma for å hindre utvikling av astma og oppnå bedre astmakontroll.

Astma- og Allergiforbundet er opptatt av at astma og pollenallergi ses i sammenheng.

En god behandling av allergien hos pasienter med både allergi og astma vil være helt avgjørende for å kunne oppnå god astmakontroll. Og god behandling av pollenallergi er et viktig forebyggende tiltak for å forhindre at stadig flere utvikler astma.

Sterk sammenheng

Studier har vist at mellom 60–80 % av alle med astma har en eller annen form for allergi, og at over 40 prosent av dem med pollenallergi har astma.

Pollenallergi kan gi kan gi nesetetthet, og dermed en tendens til munnpusting. Det kan forverre astmaen dersom ikke allergien behandles korrekt. Det er derfor viktig å behandle både nese og lunger ved astma og samtidig pollenallergi.

Fem tegn på pollenallergi >>

Studier har også vist at det er en sterk sammenheng mellom luftveisallergi og senere utvikling av astma, og at luftveisallergi kan gi tre til fire ganger økt risiko for å utvikle astma sammenliknet med en uten pollenallergi.

Derfor er det også viktig å få riktig diagnose stilt hos legen og ikke behandle en pollenallergi kun ved hjelp av reseptfrie legemidler over lengre tid.

Øker kraftig

Astma som sykdom er den hyppigste kroniske sykdommen blant barn. En av fire norske barn i skolealder har astma.

– Noe av økningen kan forklares med bedre diagnostikk, men det er likevel bred enighet om at astma har økt kraftig de siste tiårene, sier Anna Bistrup, helsefaglig rådgiver i NAAF.

– Det skyldes trolig en kombinasjon av flere faktorer og mekanismer som arv, allergi og miljø, kosthold og livsstil, forklarer Anna.

Hvert år siden 1998 har verdens astmadag blitt markert i starten av mai. Målet med verdens astmadag, er å skape oppmerksomhet og bevissthet rundt sykdommen, og dagen markeres nå over hele verden. 

Les mer om Verdens Astmadag her >>

Les mer om astma her