Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Verdens ragweed-dag 27. juni

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Ragweed, eller beiskambrosia som den heter på norsk, er en svært allergen plante som sprer seg raskt i Europa.

– Ragweeed har overvintret i Sør-Sverige og er også observert lengst sørøst i Norge. Hvis temperaturen øker med én eller to grader, vil planten sannsynligvis bli en del av den naturlige floraen i Norge, sier pollenforsker Hallvard Ramfjord i Astma- og Allergiforbundet.

Beregninger på europeisk basis viser at luftkonsentrasjonen av ragweed kan bli firedoblet i Europa innen 2050. Pollen fra ragweed kan transporteres med vinden over lengre avstander, og eksponering for pollenet kan gi hudplager i tillegg til luftveisplager.

Planten kommer opprinnelig fra Nord-Amerika, men har spredd seg til Europa gjennom import av fuglefrø. Over 15 millioner mennesker i USA og Canada er rammet av ragweedallergi.

Beiskambrosia er en ugressplante som kan forveksles med burot, men har ikke samme gråtone på undersiden av bladene som det man ser hos burot.

Den internasjonale ragweed-organisasjonen, IRS oppfordrer foran Verdens ragweed-dag 27. juni europeiske helsemyndigheter og organisasjoner om å være på vakt overfor spredningen av ragweed i Europa.

Etterlyser tiltak

Den europeiske pasientorganisasjonen, EFA og spesialistorganisasjonen, EAACI har nå sendt ut en pressemelding der de retter oppmerksomhet mot spredning av ragweed. De ber nasjonale helsemyndigheter om å iverksette tiltak som kan redusere eksponeringen for ragweed og at spredningen må overvåkes nasjonalt.

– Allergi er ingen triviell sykdom. Den fører til store samfunnskostnader og reduserer livskvaliteten for den enkelte. Vi bør bygge ut et moderne polleninformasjonssystem over hele Europa. Det vil gjøre den enkelte pollenallergiker bedre i stand til å tilpasse sin medisinering og unngå eksponering for å redusere engen symptomer, sier Christine Rolland, president I EFA.

Pollenallergi er den vanligste kroniske sykdommen i Europa med en forekomst på 20 prosent og andelen øker. Dersom ikke tiltak iverksettes for å bremse utviklingen, vil en av to europeere ha allergi i løpet av 2025. Økende luftforurensning og klimaendringer kan videre føre til at allergiske symptomer blir forverret. Luftforurensning gjør pollenkornene mer aggressive og et varmere klima vil gi lengre pollensesong.

Sannsynlig et problem i Norge

– Det finnes en rekke indikasjoner på at allergi mot ragweed, eller beiskambrosia, kan komme til å bli et problem også i Norge. Planten er på fremmarsj i våre nærområder, ogv i bør treffe foranstaltninger for å forsøke å forhindre en negativ utvikling, mener Hallvard Ramfjord.

– Det er  viktig med botaniske feltobservasjoner, og Astma- og Allergiforbundet  er takknemlig for tilbakemeldinger om obervasjoner av beiskaombrosia, sier Ramfjord.

Beiskambrosia blomstrer i september, og pollenspredning ble for første gang registrert lengst sør i Norge i 2014. Så langt har planten ikke satt frø i Norge, men frø som kommer som «blindpassasjer» sammen med solsikkefrø kan spire og blomstre, så planten har sporadisk vært observert også i vårt land.

Meldinger om observasjoner av beiskambrosia kan sendes Hallvard Ramfjord, hallvard.ramfjord@bio.ntnu.no.

Les mer om den internasjonale ragweed-dagen 27. juni >

Les mer om ragweed (beiskamobrosia) her >