Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Vil forby salg av mobiltelefoner med nikkel

Dato publisert: Sist oppdatert:
Etter at danske helsemyndigheter rettet søkelys mot nikkelholdige mobiltelefoner, har miljøministeren i Danmark foreslått å forby salg av telefoner som inneholder nikkel. Forbudet forventes å tre i kraft i løpet av året. Norge vil trolig følge etter.

Det forteller seksjonssjef Berit Gjerstad i Statens forurensningstilsyn til NRK Forbrukerinspektørene (FBI).

Etter at det i Danmark ble avdekket at en av fem telefoner inneholdt så mye nikkel at man kunne utvikle nikkelallergi, fulgte FBI opp med egen test som avslørte at flere av de velkjente og brukte mobilene inneholdt nikkel. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) fulgte opp med krav om innstramninger i gjeldende lovverk som gjaldt forbud mot nikkelholdige produkter.

EU-kommisjonen støtter langt på vei den danske miljøministeren. Etter at danskene tok opp saken i høst har kommisjonen nå bestemt at mobiltelefoner skal inkluderes i det såkalte nikkeldirektivet. I praksis betyr det at det nå skal stilles like strenge krav til telefoner som til smykker, briller og klokker.

-At Statens forurensingstilsyn nå varsler forbud mot salg av telefoner med nikkel er gode nyheter, uttaler rådgiver Grethe Amdal i NAAF til FBI. - Vi har ventet på et slikt lovforbud, og jeg er positivt overrasket over hvor raskt denne prosessen har gått

Les mer:
- Nå blir disse forbudt (NRK Forbrukerinspektørene 26.01.2009)
- Mobiltelefoner kan gi nikkelallergi (NAAF nyheter 19.11.2009)