Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Les her om hva koronaviruset betyr for deg med astma eller kols >>

Bjørkepollen

Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund melder nå at det er bjørkepollen i lufta og at 900.000 nordmenn går en plagsom tid i møte. Pollenvarslingen har registrert spredning av bjørkepollen i sørlige kystnære områder.

Det forventes nå at bjørka begynner sin blomstring i store deler av sør, øst og vest-Norge nærmeste to uker, mens det fortsatt vil gå noe tid før blomstringen starter lenger nord i landet.

- Nå ventes noen dager med regnvær i aktuelle deler av landet, noe som virker som en demper på den gryende bjørkepollenspredningen. Dersom denne nedbøren blir etterfulgt av sol og varme til helgen går det ikke lang tid før bjørka ikler seg sitt grønne slør, forteller informasjonssjef Claus Mølbach-Thellefsen i NAAF.

Løp til legen for nødvendige resepter og start opp den forebyggende medisineringen nå, råder Norges Astma- og Allergiforbund.

For mer informasjon, kontakt Norges Astma- og Allergiforbund:
Pollenanalytiker Hallvard Ramfjord 73 59 60 76 – 971 04 391
Informasjonssjef Claus Mølbach-Thellefsen 23 35 35 20 – 905