Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

NAAFs mening om statsbudsjettet 2018

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Finansminister Siv Jensen la i dag frem statsbudsjettet for 2018. Norges Astma- og Allergiforbund er glad for at pollenvarslingen fortsatt får 3,7 millioner, men er skuffet over at det ikke innføres et 10-årig nasjonalt astma- og allergiprogram. Les NAAFs reaksjoner og meninger om dette og flere punkter i statsbudsjettet 2018.

Pollenvarsling og behandlingsreiser til utlandet er saker som våre brukergrupper er avhengige av. Disse sakene er tilgodesett i regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett for 2018.

- Det er Norges Astma- og Allergiforbund svært glade for, uttaler NAAFs generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud.

Pollenvarsling og rådgivningstjenesten

Pollenvarslingen kom inn som post i statsbudsjettet for første gang i historien i 2015. NAAF er fornøyd med at regjeringen Solberg også i forslaget til neste års statsbudsjett foreslår å øremerke 3,7 millioner kroner til Norges Astma- og Allergiforbund, blant annet for å sikre at Pollenvarslingen opprettholdes.

- Dette er gode nyheter for den femtedelen av befolkningen som sliter hvert år, og for forbundet og det gode faglige arbeidet som våre fagpersoner har nedlagt gjennom årenes løp. Vi er veldig glade for at regjeringen Solberg ser hvor viktig pollenvarslingen er for folks helse og daglige liv. Cirka en million nordmenn har pollenallergi, og tallet øker, sier generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud.

- Vi gleder oss til å videreføre Pollenvarslingen og andre viktige tjenester til befolkningen, som blant annet rådgivningstjenesten for astma, allergi og inneklima (NAAFs rådgivningstjeneste), sier Eriksrud.

Les mer her >>

Skuffet over manglende 10-årig astma- og allergiprogram

Norges Astma- og Allergiforbund hadde forhåpninger om at regjeringen Solberg i sitt budsjettforslag skulle fremme forslag om et tiårig nasjonalt program med fokus på forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer. NAAF har jobbet hardt for at Norge skal få et nasjonalt astma- og allergiprogram etter mønster fra Finland. Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer har vært et viktig bidrag for å fremme folkehelsen, men nå mener NAAF det trengs konkrete handlinger.

- Vi er skuffet over at regjeringen Solberg i sitt seneste budsjettforslag ikke fremmet forslag om et nasjonalt astma- og allergiprogram med oppstart neste år. Her hadde regjeringen muligheten til å tenke langsiktig, men den grep de dessverre ikke, sier Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær i NAAF.

- Det handler først og fremst om folkehelsen og livskvaliteten til alle de 1,5 millioner nordmenn som er rammet av astma og allergi. I tillegg vet vi at disse sykdommene medfører store kostander, ifølge Helsedirektoratet koster det samfunnet 10 milliarder kroner i året. Å bruke småpenger på et slikt program nå, kunne ført til store besparelser på helsebudsjettene i fremtiden, sier Eriksrud.

Les mer her >>

Behandlingsreiser til utlandet

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er glade for at det ikke blir kutt i tilbudet til Behandlingsreiser til utlandet. Det er svært viktig for barn med atopisk eksem, astma og andre lungesykdommer – samt de andre brukergruppene som er avhengig av ordningen.

- Behandlingsreiser til utlandet er et viktig tilbud til mennesker med behov for behandling i varmt klima, sol og sjø, spesielt i den kalde årstiden her hjemme. Ordningen er et supplement til behandlingstilbud i Norge, og det er en forutsetning at det ikke skal kunne erstattes av noe tilsvarende tilbud her. Behandlingsreiser har god effekt på helse, funksjon, livsmestring og livskvalitet for de pasientgruppene det gjelder, sier Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær i NAAF.

- Det er imidlertid grunn til å minne om at det er naturlig å se på en utvidelse av ordningen på sikt, ettersom forekomsttallene for disse sykdommene stadig øker. Det er nok mange som tilfredsstiller kravene for behandlingsreise, men som likevel får avslag, sier Anna Bistrup, helsefaglig rådgiver i NAAF.

NAAF har også bedt om at voksne personer med atopisk eksem må gis et tilsvarende behandlingstilbud, men det er så langt ikke inkludert i tilbudet. Det synes NAAF er beklagelig.

- Slik NAAF ser det, er antallet voksne med alvorlig atopisk eksem så lavt at disse pasientene bør vurderes på lik linje med voksne psoriasispasienter, og inkluderes i denne pasientgruppens tilbud om behandlingsreise til utlandet, sier Anna Bistrup, helsefaglig rådgiver i NAAF.

Les mer her >>

Manglende satsning på regionalt astma- og allergiarbeid

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er skuffet over at regjeringen Solberg heller ikke i statsbudsjettet for 2018 bevilger øremerkede midler til de regionale kompetansesentrene på astma, allergi og annen overfølsomhet (RAAO).

NAAF ba om disse midlene i statsbudsjettet 2018, slik at sentrene kan utvikles i samsvar med retningslinjene utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med ledende representanter for helsetjenesten og NAAF.

Hvert av de fire regionale helseforetakene har fått i oppdrag å etablere regionale kompetansesentre innenfor astma og allergisykdommer.

- Sentrene er nå etablert, men med høyst forskjellig omfang i blant annet tilbud til pasientene. Dette skyldes etter vår vurdering i hovedsak forskjellige grunnlag for tildeling av økonomiske midler samt øvrige rammebetingelser innenfor hvert regionalt helseforetak, all den stund sentrene finansieres over budsjettene til de regionale helseforetakene, sier Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær i NAAF.

Les mer >>

Inneklima i skoler

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har i flere år etterspurt en satsning på inneklima i skoler, ved at det opprettes et femårig kompetansehevingsprogram. Dette har dessverre ikke regjeringen sett nødvendigheten av, heller ikke i statsbudsjettet for 2018.

- Alle snakker om nedslående PISA-resultater, og krangler om hvilke reformer som er nødvendige, men ingen ser ut til å innse at inneklima også er helt avgjørende for hvordan norske elever lærer og presterer. Inneklimaet er således det opplagte stedet å starte for å sikre god læring og gode resultater i norsk skole. Kvaliteten på undervisningen kan være så teoretisk god man bare vil, men det fungerer ikke i praksis om både elever og lærer er slitne og har vondt i hodet allerede halvveis ut dagen, sier Bo Gleditsch, assisterende generalsekretær i NAAF.

Les mer her >>