Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Allergi i Praksis midlertidig nedlagt

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Fagbladet Allergi i Praksis er dessverre midlertidig nedlagt fra og med februar 2019. Muligheter for videre drift skal utredes i løpet av året. Artikkelarkivet består.

Fagbladet Allergi i Praksis er dessverre midlertidig nedlagt fra og med februar 2019. Muligheter for videre drift skal utredes i løpet av året. Artikkelarkivet består.

Fagbladet Allergi i Praksis er dessverre midlertidig nedlagt fra og med februar 2019. Dette av økonomiske og bemanningsmessige årsaker.

Fagbladet Allergi i Praksis har vært distribuert gratis til alle allmennpraktiserende leger i Norge og Sverige samt til sykepleiere med astma og allergi som spesialfelt. Spesialister og sykehusavdelinger har hatt mulighet til å tegne abonnement. 

Norges Astma- og Allergiforbund vil i løpet av 2019 utrede muligheter for videre drift av Allergi i Praksis der målet er fortsatt utgivelse av eget fagblad spesielt rettet mot helsepersonell. 

Vi takker alle våre lesere for følget så langt, og minner om at artikler fra tidligere utgaver er er tilgjengelig i artikkelarkivet >