Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Alt helsepersonell bør være parfymefritt!

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund arrangerer Parfymefri uke hele uke 43 for å sette fokus på at alt helsepersonell bør være parfymefritt.

Stadig flere rammes av parfyme- og duftintoleranse, hele én av fem plages av andres parfymebruk. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) arrangerer parfymefri uke hele uke 43 for å sette fokus på at alt helsepersonell bør være parfymefritt, fordi de ofte omgås syke personer som kan oppleve forverring av sykdom og symptomer ved eksponering for irritanter som parfyme.

Allergi og overfølsomhet mot parfyme er et stadig økende problem. Hele én av fem oppgir at de plages av andres parfymebruk. Typiske reaksjoner er kvalme, svimmelhet, pusteproblemer, rennende øyne, nysing og hodeverk. De med astma kan også oppleve at astmasymptomene forverres.

Du kan lese mer om parfyme- og duftoverfølsomhet her >>

Derfor oppfordrer NAAF til at du tar hensyn og reduserer bruken av parfyme. Dette gjelder ikke minst på sykehus og i hjemmesykepleien. Her møter helsepersonell ofte personer som er syke og har nedsatt immunforsvar. De kan oppleve forverring av både sykdom og symptomer når de eksponeres for duftende irritanter.

– At helsepersonell avstår fra bruk av parfymerte kroppspleieprodukter i tjenesten burde være en selvfølge, forteller Anna Bistrup, helsefaglig rådgiver i NAAF.

Mange er fortsatt ikke klar over at parfyme kan skape problemer for både dem selv og andre. Derfor arrangerer Astma- og Allergiforbundet en hel uke med fokus på parfyme, hvor målsetningen er å forsøke å redusere bruken av parfyme. Det er sunt for alle! 

Følger ikke reglementet

De fleste helseforetak og omsorgstjenester har eget uniformsreglement som sier at personalet bør unngå bruk av parfymerte produkter i tjenesten, men mange pasienter opplever at regelverket ikke etterleves eller håndheves.

– Når så mange pasienter opplever at de blir sykere av parfymeduft, er det underlig at helse- og omsorgstjenesten ikke synes å ha en mer bevisst holdning til ansattes parfymebruk og har regulert dette strengere, mener Bistrup.

Hun legger til at røyklukt i uniformsklær også kan utgjøre et problem, men at holdningen her synes å være en alt annen enn hva som er tilfelle med parfymebruk. Totalforbud mot røyking i tjenesten er innført og håndheves svært strengt ved mange av helseforetakene.

– Dette handler dessuten ikke om at man skal gå rundt å lukte vondt, men om å ta hensyn til en gruppe pasienter som faktisk blir sykere av luktende irritanter. Det finnes mange gode egenpleieprodukter uten tilsatt parfymelukt. NAAF anbefaler flere i sin produktmerkeordning, sier Bistrup. 

Parfyme er mer enn bare parfyme

Vi utsettes for parfyme i mange sammenhenger helt fra vi er små, og en undersøkelse gjort av TNS Gallup viser at mange ikke er klar over hvor ofte de faktisk er i kontakt med parfyme i løpet av en dag.

Undersøkelsen viser blant annet at mer enn hver tredje vasker hendene opp til ti ganger om dagen, hver femte bruker make-up og hårprodukter minst en gang daglig, halvparten smører seg med krem hver dag, og tre av fire bruker deodorant minst en gang om dagen. Alle disse produktene inneholder ofte parfyme.

Heldigvis finnes det mange parfymefrie produkter på markedet, og NAAF har nå mange anbefalte produkter i produktmerkeordningen. 

Her kan du lese mer om produkter vi anbefaler >>