Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Råd til deg med matallergisk barn i barnehagen

Åpning av barnehager og skoler

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Det har oppstått mye forvirring og bekymring etter pressekonferansen som ble avholdt 07.04.20. Regjeringen annonserte at barnehager skal åpne 20. april og skolene skal åpne 27. april. Samtidig ble det uttalt at barn i risikogruppen, og barn med familiemedlemmer i risikogruppen, fremdeles skal holdes hjemme.

NAAF opplever denne uttalelsen som veldig uklar. Hvem er definert som risikogruppen i dette tilfellet? Hvilke definisjoner ligger til grunne?

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er det så langt ikke vist at barn med kronisk sykdom får alvorlig forløp av covid-19. Videre skriver FHI at barn derfor ikke er definert som en del av risikogruppen. Selv om vi ikke vet med sikkerhet hvor masssivt denne sykdommen vil spre seg i samfunnet, har barn tilsynelatende minimal risiko for å utvikle covid-19 og svært lav risiko for et dødelig forløp. 

Voksne mennesker med kronisk lungesykdom er definert som en del av risikogruppen, men også her er det store individuelle forskjeller. Lite tyder på at mennesker med godt regulert sykdom faktisk er ekstra utsatt for kritisk sykdom. Er de da definert som en del av risikogruppen som ikke skal sende barna sine på skolen? Og hva med de ansatte i barnehager og skoler som er i risikogruppen, skal de gå på jobb?

Regjeringens uttalelse går altså på tvers av definisjonene fra Folkehelseinstituttet og bidrar til stor usikkerhet. I uttalelsen ble det ikke tatt høyde for store individuelle forskjeller innad i sykdomsgruppene, noe som har betydning for hvilke restriksjoner som bør gjelde den enkelte. De som har behov for å bli skjermet skal helt klart bli det, men for barnas skyld bør ikke dette gjelde flere enn nødvendig.

På vegne av våre medlemmer i Norges Astma- og Allergiforbund vil vi jobbe for å få klarhet i denne uttalelsen, slik at vi slipper å leve i usikkerhet. Vi vil etterspørre tydelige definisjoner og retningslinjer på hvem regjeringen mener er en del av risikogruppen og som påfølgende skal holde sine barn hjemme.

Vi søker å få klarhet i dette i god tid før barnehager og skoler skal åpnes.

Les mer i denne saken fra NRK>>