Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Årets siste pollenvarsel 2021

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I likhet med tidligere år avslutter NAAF sin daglige pollenvarslingstjeneste mot slutten av august, denne gang med torsdag 26. som siste varslingsdag.

Den regionale registreringen av luftbårne partikler generelt vil imidlertid fortsette fram til 1. oktober. Dette gjøres særlig for å fange opp spredning av en del typer soppsporer, men også for å få med eventuelle uvanlig sene, sporadiske pollenforekomster.

Kort om pollenåret 2021:

Orepollen startet som vanlig først på Vestlandet mot slutten av februar måned, fulgt av resten av de sørnorske lavlandsområdene ut gjennom mars. Totalmengden for året ble for de fleste stasjonene godt over tiårs-gjennomsnittet. Førde var for øvrig klart i tet når det gjaldt årssum av registrert orepollen denne gangen.

Hasselpollen gjorde seg mest gjeldende i Oslo-området, da særlig i siste halvdel av mars.

Salix-pollen, som spres fra selje, pil og vier, var oftest registrert i Lillehammer, gjennom særlig mai og juni, med en årssum på nesten tre ganger gjennomsnittet for stasjonen.    -

Bjørkepollensesongen i Norge ble innledet med fjernspredning til Oslo 20. april, to dager før gjennomsnittlig startdato for stasjonen. Generelt startet den regionale bjørkeblomstringen stort sett en til to uker senere enn vanlig på grunn av relativt lave temperaturer i overgangen april/mai. I motsetning til den beskjedne pollensesongen i 2020 hadde denne gangen de fleste stasjonene årssummer godt over gjennomsnittet. Dette gjelder særlig Ørsta, der resultatet ble nesten fem ganger tiårsgjennomsnittet og rekord for stasjonen.  Også Trondheim og Tromsø hadde uvanlig høye pollenregistreringer. Lillehammer var imidlertid stasjonen med høyeste årssum blant stasjonene, tre ganger høyere enn gjennomsnittet. Fem døgn hadde over 1000 pollenkorn/cbm luft i snitt over 24-timersperioden, mens 24 døgn hadde 100 pk/cbm luft som tilsvarende resultat.  -

Gresspollensesongen startet til nokså vanlig tid i Sør-Norge, rundt andre uken av juni. Kristiansand har alltid høyest årssum, på grunn av stasjonens nærhet til store flater med uslått engvegetasjon. Ellers hadde Førde, Ørsta, Trondheim, Tromsø og Kirkenes årssummer klart over gjennomsnittet.

Burotpollen ble stort sett registrert i beskjedne mengder fra slutten av juli til midten av august ved kystnære stasjoner i Sør- og Midt-Norge. Kristiansand, Oslo og Lillehammer hadde flest funn av pollentypen blant stasjonene.

Fullstendig rapport om årets registreringer vil foreligge i overgangen november/desember. Har du spørsmål om pollen? Snakk gjerne med våre helsefaglige rådgivere >>

Ny forskning på mystisk høstallergi
Er du en av dem som kjenner pollenplager etter at pollensesongen er over? Det har lenge vært et mysterium hvorfor enkelte pollenallergikere fortsetter med symptomer selv etter at pollensesongen er over. Nå håper vi ny forskning kan gi svar! Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) ved UNN Tromsø holder for tiden på med en pilotstudie hvor de undersøker om soppsporer fra bjørkerustsopp kan forårsake allergiske symptomer på høsten. Foreløpige resultater viser at sporene inneholder allergener, som altså kan gi allergiske plager. De skal nå undersøke dette nærmere ved hjelp av en større studie med deltakere fra hele Norge, og da trenger de pasienter. 

 

 

Den daglige pollenvarslingstjenesten for 2022 vil starte for stasjonene i sør og vest i januar/februar. Tidspunktet avhenger av temperaturutviklingen i forkant.

Se når de ulike pollentypene starter >>

Les mer om undersøkelse og behandling av pollenallergi >>