Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Setter barn og unge på sidelinjen

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Den pågående jakten på syndebukker og sannheter i toppidrettens gråsoner må ikke føre til at astmasykdom hos barn og unge bagatelliseres. Det vil være katastrofalt overfor en allerede utsatt gruppe.

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) frykter nå at debatten om astmamedisinbruk innen toppidretten vil føre til at barn og unge med astma settes på sidelinjen fordi blir redde for å ta fram inhalatoren sin, eller de lar være å delta i idrett og fysisk aktivitet sammen med andre barn. 

Fysisk aktivitet viktig

Barn med astma kan og bør delta i fysisk aktivitet sammen med jevnaldrende. Det er viktig for disse barnas livskvalitet og sykdomsmestring. Med riktig forebyggende medisinering og tilrettelegging av aktiviteter kan barn med astma fungere godt og inkluderes på lik linje med jevnaldrende. At barn med luftveissykdom opplever at de kan oppnå store ting på tross av sykdommen, er en viktig del av behandlingen og rehabiliteringen ved astma som kan være avgjørende for barnas videre utvikling.

En del barn med astma er ikke godt nok behandlet med astmamedisiner. Derfor får også mange pustebesvær ved fysisk aktivitet. Astma som utløses av anstrengelse kan sette store begrensninger for barnets lek og fysiske utfoldelse.

– Et mål for mange av de sykeste barna som får opphold ved Geilomo barnesykehus er nettopp å lære å mestre de utfordringer som en kronisk astmasykdom gir. Det lærer de gjennom fysisk aktivitet kombinert med riktig forebyggende medisinering, sier Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær i NAAF.

Ingen bagatell

I dag er det 20 prosent av alle barn som har eller har hatt astma ved ti års alder. Ved 16 års alder har andelen steget til over 25 prosent. Tallene er hentet fra den anerkjente og viktige miljø- og barneastmastudien i Oslo. Selv om mange av barna vil vokse sykdommen av seg, og mange barn og unge har god kontroll på sykdommen, er økningen i forekomsten av astma urovekkende. Særlig når vi vet at astma som barn gir ti ganger økt risiko for å utvikle kols som voksen – uavhengig av røyking. En astmasykdom hos barn og unge er ingen bagatell. 

Derfor er det helt nødvendig med riktig diagnostisering og videre forskning som kan gi oss svar på hvorfor det er så mange barn som utvikler astma. All forskning rundt årsakene til denne økningen er viktig for at vi skal kunne forebygge sykdommen og bør bli et sentralt helsepolitisk anliggende i årene som kommer. Her har Norge vært i front lenge, med en forskningskompetanse som NAAF har stor tillit til.

At astma stigmatiseres gjennom stadig nye «astmaavsløringer» og feil fokus i media, er ikke astmasaken tjent med. Det kan tvert imot ødelegge mange års viktig arbeid.

Landsmøte 2016

Norges Astma- og Allergiforbund avholder sitt landsmøte 24. – 25. september 2016 der handlingsplanen for de neste tre årene skal behandles. Et hovedmål i NAAFs strategiplan fram til 2019 er å sikre nok ressurser til diagnostisering, opplæring og rehabilitering. 

– For å nå dette målet har forbundsstyret blant annet foreslått å jobbe for at samfunnets forskningsinnsats for astma og allergisykdommer må økes. NAAF mener det bør skje gjennom øremerkede midler over statsbudsjettet, sier Eriksrud.