Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Barnevaksinering har ingen sammenheng med utvikling av allergier

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
En ny studie fra Sverige finner ingen støtte for at barn som har fulgt det vanlige anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet har økt risiko for å utvikle allergier, sammenliknet med barn som ikke vaksinerer seg.

En ny studie fra Sverige finner ingen støtte for at barn som har fulgt det vanlige anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet har økt risiko for å utvikle allergier, sammenliknet med barn som ikke vaksinerer seg.

Studien er gjennomført ved Karolinska institutet i Stockholm der man har fulgt 466 vaksinerte barn og ikke-vaksinerte barn fra de var nyfødte og fram til femårsalder. Resultatene er nylig publisert i det engelske tidsskriftet EClinicalMedicine, som utgis av The Lancet, og er den første studien som kan framvise data på hvorvidt vaksinering hos barn kan bidra til senere utvikling av allergier. Forskerne fant altså ingen forskjell i allergirisiko mellom de to gruppene og mener eksisterende teorier om at barnevaksinering kan bidra til den økte forekomsten av allergier, herved kan avkreftes.

Antroposofisk livsstil

Tidligere forskning har vist at barn som vokser opp med en antroposofisk livsstil (har sitt utspring i Rudolf Steiner-filosofien) i mindre grad utvikler allergier, men årsaken til dette har vært ukjent. En antroposofisk livsstil kjennetegnes blant annet ved flere hjemmefødsler, lengre ammeperioder, biodynamisk og økologisk kosthold samt restriktiv bruk av legemidler. Mange av disse barna gjennomgår heller ikke det vanlige barnevaksinasjonsprogrammet og noen av barna vaksineres aldri. Det er disse ikke-vaksinerte barna som har deltatt i studien.

Forskerne mener resultatene viser at det må være andre faktorer enn det å ikke vaksinere seg som gjør at barn som vokser opp med en antroposofisk livsstil i mindre grad utvikler allergier enn barn med en mer konvensjonell livsstil. Hvilke faktorer dette kan være skal nå undersøkes videre.

Du kan lese mer om studien her>>