Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Bekymret over nedleggingsplaner for Granheim sykehus

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) ser med stor bekymring på planene om å legge ned Granheim lungesykehus.

Granheim lungesykehus i Gausdal foreslås nedlagt, og den spesialiserte lungerehabiliteringen skal flyttes til kommunene og vanlige sykehus. NAAF frykter at dette vil føre til et dårligere behandlingstilbud for pasientene.

Forslaget om nedleggelse er del av en kortsiktig plan for innsparing og omstilling i Sykehuset Innlandet.

- Det er med stor bekymring Norges Astma- og Allergiforbund registrerer at Granheim sykehus nå står i fare for å nedlegges. Både våre medlemmer og andre brukere med astma, kols og andre lungesykdommer over hele landet har stor glede og nytte av behandlingsopphold på Granheim, sier Trine W. Strømman, forbundsleder i Norges Astma- og Allergiforbund.

Urealistiske planer?

NAAF er skeptisk til at kommunene, der mange allerede har store utfordringer med å få på plass pleie- og omsorgstjenester til befolkningen, skal overta enda et ansvar. Er det realistisk at de da skal klare å få etablert tverrfaglig rehabiliteringstilbud til lungesyke, samtidig som tilbud i spesialisthelsetjenesten legges ned?

- Hvilket tilbud vil de relevante sykdomsgruppene egentlig kunne få på kommunalt nivå? Vil man med sikkerhet kunne si at dette ikke fører til økte forskjeller basert på hvor i landet man bor? Forbundet mener dette er en så viktig avgjørelse at det krever en langt mer omfattende prosess, en bred høringsrunde, før man trekker en konklusjon om Granheims videre skjebne, sier Strømman.

Mange lungesyke sliter med å mestre sykdommen i hverdagen. Da kan et rehabiliteringsopphold på Granheim lungesykehus være en viktig hjelp på veien mot bedre livskvalitet og tilbakeføring til arbeid. Granheim er Norges eneste offentlige lungesykehus, med et tverrfaglig rehabiliteringstilbud. NAAF frykter at ved å legge ned sykehuset og flytte oppgavene over til kommunene og sengeposter ved større sykehus, vil fagmiljøet splittes.

Vil gi dårligere tilbud til pasientene

Forslaget om nedleggelse av Granheim lungesykehus skal behandles i styremøte i Sykehuset Innlandet 15. desember.

- Nedleggelse av Granheim vil i praksis bety at alvorlig lungesyke vil miste et velfungerende spesialisttilbud og at fagmiljøet splittes. Mange vil kunne oppleve dårligere helsehjelp, noe som i ytterste konsekvens kan bety alvorlig forverring av sykdom og ytterligere funksjonsnedsettelse, sier Anna Bistrup, helsefaglig rådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund.

- Vi ser at det kan være fristende å spare penger på kort sikt, men når pasientene får et dårligere tilbud vil de belaste samfunnsøkonomien på lang sikt. Sånn sett er den kortsiktige tankegangen alltid dårlig butikk, sier Bistrup.

Fredag deltar NAAFs lokale region i Oppland, ledet av styreleder Karl Erik Bevolden, i fakkeltog i protest mot nedleggelsen. Det er «aksjonsgruppa på Granheim Lungesykehus» som arrangerer fakkeltoget på Lillehammer kl. 17.