Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Bidra til allergifri luft i ditt nærmiljø

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) region Østafjells inviterer alle skoler og barnehager i Vestfold og Telemark og Buskerud i Viken til å luke burot i sitt område fra 10. til 30. juni.

Hvert år arrangerer NAAF region Østafjells Aksjon burot. Både skoler og barnehager deltar for å rydde skoleveien og områdene rundt skolene og barnehagene for burot. Lukingen foregår mellom 10. juni og 15. juli, før planten begynner å blomstre.

Burot er et problem-ugress som vokser over alt i lavlandet i Sør- og Midt-Norge. Pollenet fra burot plager like mye som bjørkepollen, og skaper store problemer for allergikere. Burot blomstrer generelt fra 15. juli til 1. september. I det tidsrommet avgir den pollen og frø. En plante kan bli 1,7 meter høy og har 50.000–700.000 frø til nye planter.

Du kan lese mer om burot her >>

Lang tradisjon

NAAF Tønsberg lokallag begynte med burotluking allerede i 1996, og senere har region Østafjells fortsatt med den årlige aksjonen. På det meste har 80 skoler og barnehager deltatt i aksjonen. I 2020 deltok 40 skoler og barnehager, og det er regionssekretær Ellen Sørby svært fornøyd med.

– Flere syntes det var vanskelig å organisere luking i fjor på grunn av koronatiltak i skolene og barnehagene. Derfor var det ekstra hyggelig at så mange klarte å få til luking allikevel, sier hun.

Det nytter å luke

Ellen Sørby forteller at burotpollen forårsaker store plager i blomstringstiden, og at lukingen derfor er viktig.

– Det nytter å luke og slå burot, fordi pollenet fra planten bare spres omtrent 100 til 200 meter med vinden. Utrydding av burot virker også forebyggende, ved at man ikke blir eksponert for burotpollen og dermed ikke utvikler allergi. Dette er viktig for små barn. Pollenet fra burot kan være like plagsomt som bjørkepollen og skaper store problemer for svært mange hvert år. Kløende og rennende øyne og nese, nysing og influensalignende symptomer. Noen blir til og med sykemeldt og borte fra jobb, skole eller barnehage, og mange kan ikke delta i idrett i spredningsperioden fra 15. juli til 1. september, forteller Ellen.

Du kan lese mer om pollenallergi her >>

Bli med!

Kommunene og Statens vegvesen er bedt om å slå langs gangveier, sykkelstier og veikanter før blomstring. Bondelaget, Bygdekvinnelaget og Norske kvinners sanitetsforening er også bedt om å slå og luke sine nærområder.

– Vi inviterer skoler og barnehager om å bruke én til to timer i tiden 10. til 30. juni til å luke burot i nærmiljøet. Flere som har deltatt i aksjonen tidligere finner ikke lenger planter i sitt nærområde, og må gå lenger vekk for å finne planter. Da har aksjonen virkelig vært vellykket, sier Ellen.

Vinn premier

Alle skoler, klasser og barnehager som deltar i Aksjon burot, er med i trekningen av premier som deles ut av NAAF region Østafjells.

  • 1. premie: 4.000 kroner
  • 2. premie: 2.000 kroner
  • 3. premie: 1.000 kroner
  • 4. premie: 1.000 kroner
  • 5. premie: 1.000 kroner

For å være med i trekningen, send en e-post til region.ostafjells@naaf.no eller en SMS til 481 91 462. Vi ønsker også et bilde vi kan bruke på NAAFs nettsider og i sosiale medier.

Oslo og Akershus

I år er også NAAF region Oslo og Akershus med lokallagene Øvre Romerike, Nedre Romerike og Follo, Grorud, Oslo, Bærum og Asker med på aksjonen. Ønsker din klasse eller barnehage å være med? Ta kontakt med emilie@naaf.no. NAAF Oslo og Akershus utlover tilsvarende premier som region Østafjells blant de som deltar i lukeaksjonen og gir oss beskjed.