Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Nøttefrie skoler og barnehager kun når det er helt nødvendig

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF er glade for anbefalingen om hvordan man skal håndtere nøtteallergi som nå er sendt ut fra Helsedirektoratet. I anbefalingen frarådes nøttefrie skoler og barnehager, med mindre spesialist mener det er helt nødvendig, noe NAAF er enig i.

Helsedirektoratet publiserte onsdag en veileder om håndtering av nøtteallergi i skoler og barnehager. Veilederen inneholder anbefalinger om hvordan skoler og barnehager skal forholde seg til barn med nøtteallergi, og intensjonen med disse anbefalingene er å gi helsetjenesten, skoler, barnehager og foresatte konkrete anbefalinger for hvordan alvorlige nøtteallergier kan og bør håndteres.

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har vært med på å utforme disse rådene, som er basert på faglig konsensus fra et samlet fagmiljø, og på erfaringer fra praksis i kommunehelsetjenesten.

- Det som er viktig med denne veilederen er at man nå sørger for å stille krav til skolene, oppklarer myter og vil komme med faktabasert råd og veiledning. Ved å stille krav til kompetanse rundt håndtering av matvarer og førstehjelp vil barnet være sikret en tryggere oppfølging på skolen og barnehagen, og raskere hjelp hvis uhellet skulle være ute, sier helsefaglig rådgiver Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund.

For enkelte kan fortsatt nøtteforbud være aktuelt, forutsatt at barnet er ordentlig utredet og spesialisten mener at det er nødvendig.

For barn og voksne med nøtteallergi er den viktigste behandlingen å unngå nøtter de er allergiske mot. I hjemmet og den nærmeste omgangskretsen løses dette trolig godt av familiene selv. Men skoler og barnehager har hittil ikke hatt klare retningslinjer eller anbefalinger å forholde seg til – og det har derfor oppstått svært ulik praksis.

Sprikende praksis ved skoler og barnehager kan henge sammen med ulike krav fra omgivelsene, ulik kunnskap og ufullstendig diagnostikk: Svært mange pasienter med nøtteallergi er mangelfullt utredet.

Dette kan gi opphav til ubegrunnet eller feil-begrunnet frykt for nøtter og usikkerhet om håndtering av barn med nøtteallergi.

- Med tanke på hvor mange barn som har en form for matvareallergi, er det svært viktig at myndighetene kommer med en slik veileder som stiller kompetansekrav til skolene, samtidig som man adresserer visse misoppfatninger rundt nøtteallergi og hvordan det skal håndteres, sier Bistrup.

Ved å gi både skole/barnehage og foreldrene et verktøy som steg for steg tar opp allergi, håndtering og tilrettelegging vil det være lettere for barnet å forholde seg til matvareallergien sin og lære seg å leve med den.

- Vi håper også en positiv bieffekt av disse anbefalingene kan føre til at flere barn får en grundigere avklaring rundt alvorlighetsgraden av matallergien, sier Bistrup.

Usikkerhet og angst er noe som preger mange barn med matvareallergi og det er viktig å gi barnet muligheten til å lære hvordan man skal navigere seg i samfunnet med den utfordringen matvareallergi er.

Dette er et verktøy som spesielt på sikt vil sørge for at de aller fleste skoler og barnehager får godt innarbeidede rutiner om hvordan man skal håndtere matvareallergi og styrke kompetansen hos sine ansatte. Det vil kunne fjerne usikkerheten mange foreldre føler i sitt møte med skolen og sørge for at skole/hjem vil kunne ha et godt samarbeid.

Fakta om nøtteallergi:

  • Nøtteallergi er en av de vanligste matvareallergier, og varer ofte livet ut
  • Allergi mot peanøtter var inntil for få år siden relativt sjelden i Norge. Nå er det en av de mest vanlige matallergiene
  • Allergi mot nøtter og/eller peanøtter kan gi svært kraftige reaksjoner
  • De vanligste reaksjonene ved inntak av nøtter er kløe og hevelse i munn og svelg. Eksem, elveblest, magesmerter og oppkast kan også oppstå. I enkelte tilfeller kan livstruende reaksjoner inntreffe (allergisk sjokk)