Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarsel

Bruk av munnbind for deg med lungesykdom

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Munnbind er en effektiv måte å hindre smittespredning. Ved riktig bruk hindrer det heller ikke oksygenopptak, og kan derfor trygt brukes av de aller fleste med astma og kols.

Helsemyndighetene anbefaler nå bruk av munnbind eller tøymunnbind i enkelte situasjoner der det er vanskelig å holde en meter avstand. For å bremse spredningen av koronaviruset er det viktig at alle bidrar ved å følge de anbefalingene som kommer. Målet med å bruke ansiktsmaske er å hindre smittespredning til andre mennesker og å minske risikoen for at du selv blir smittet. Personer som opplever symptomer på korona bør uansett holde seg borte fra andre, men ikke alle opplever sterke symptomer på sykdommen, og kan derfor risikere å smitte andre uten å være klar over det. Regelen om å holde én meter avstand til andre er viktig, men noen ganger vanskelig. Dette gjelder spesielt offentlig transport, hvor det kan være vanskelig å holde god nok avstand til andre. Det er mye vi ikke vet om dette viruset, men vi vet at det blant annet spres via dråper fra nese og munn. Derfor er det viktig å gjøre de tiltak man kan for å forhindre potensiell smitte.

Medisinsk munnbind selges i nettbutikken vår, kun til medlemmer>>

For deg med astma eller kols

For deg med mild til moderat lungesykdom finnes ingen indikasjon på at maskebruk byr på helseutfordringer. Men, har du en alvorlig astma- eller kolssykdom og opplever utfordringer ved bruk av ansiktsmaske, så bør du diskutere hva du skal gjøre med din lege.

Hvis du synes masken du har er ubehagelig, forsøk en annen type maske av annet materiale og passform. Enkelte med lungesykdom kan oppleve ubehag når de bruker maske, men det er viktig å presisere at maskebruk ikke gir dårligere oksygenopptak. Luften kan bli fuktigere, noe som kan kjennes uvant. Noen opplever det såpass ubehagelig at de kan begynne å hyperventilere (dysfunksjonell pusting). Et lurt triks er å øve hjemme på å bruke maske. Da kan du venne seg til hvordan det oppleves. Da får du også mulighet til å utforske hvilken type maske som fungerer best for deg. Les mer om ansiktmasker og oksygenopptak her >>

Hvorfor er munnbind aktuelt?

En felles innsats for å hindre videre spredning av koronaviruset vil sørge for at det norske samfunnet kan holdes åpent, og at vi kan ha en tilnærmet normal hverdag. I Norge er ikke spredningen på langt nær så stor og alvorlig som i mange andre land, men det er derfor desto viktigere å holde det slik. Maskebruk er et av de tiltakene som kan hjelpe oss med dette. Ved å bruke maske beskytter vi de i samfunnet som er sårbare, og som kan oppleve alvorlige konsekvenser av en koronainfeksjon. Les mer om risikogrupper og korona her>> 

Det finnes to typer masker: engangsmasker og masker som kan brukes flere ganger. Noen steder er det mangel på engangsmasker, og det kan bli dyrt dersom det må brukes ofte. Da vil tøymasker være et alternativ som flere kan benytte seg av. Sammen med Fæbrik har vi laget en video om hvordan du kan sy ditt eget munnbind:

Hvordan du bruker, tar av og vasker masken er viktig. Den bør dekke din munn, nese, hake og eventuelt skjegg. Les mer om bruk av munnbind og tøymunnbind her>>

Følg disse stegene for å ta av og på en ansiktsmaske:

1: Ha rene hender (nyvasket eller bruk håndsprit).

2: Unngå å berøre masken mens du har den på.

3: Hvis masken blir fuktig, bytt den ut med en ren en.

4: Fjern masken ved å løfte den av øret, unngå å ta på selve masken som berører ansiktet ditt.

5: Vask eller desinfiser dine hender.

6: Vask masken på minimum 60 grader. Engangshansker bør kastes umiddelbart.

 

Hvis du ikke kan bruke maske grunnet alvorlig astma, KOLS eller andre alvorlige lungesykdommer, bør du beskytte deg mot korona på andre måter:

-Opphold deg hjemme så mye som mulig.

-Spør andre om å hjelpe deg med innkjøp, eller bruk hjembestilling.

-Når du er ute i offentlighet, hold minst én meter avstand.

-Unngå folkemengder så mye som mulig.

-Unngå reiser som ikke er høyst nødvendig.

-Husk god håndhygiene og desinfiser objekter du berører ofte med hyppige intervaller.