Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Budsjettkutt truer matsikkerheten

No image

Det var meldinger fra primærhelsetjenesten og analyser utført i matallergiregisteret som avdekket at lupin (og bukkehornkløver) kan gi svært alvorlige kryssreaksjoner hos personer med peanøttallergi.

Dato publisert: Sist oppdatert:
På grunn av budsjettkutt og stramme prioriteringer i Folkehelseinstituttet skal et enestående nasjonalt register for alvorlige reaksjoner på mat avvikles i løpet av 2017. Norges Astma- og Allergiforbund mener nedleggelsen innebærer et svært alvorlig tilbakeskritt for matsikkerhetsberedskapen i Norge.

Matallergiregiregisteret har vært i drift siden 2000 og har bidratt med verdifull kunnskap og data omkring alvorlige reaksjoner på mat. Registeret har fram til nå mottatt over 1500 meldinger fra helsetjenesten, om alvorlige matallergiske reaksjoner i befolkningen. Analyser utført i registeret har blant annet bidratt til å avdekke reaksjoner mot nye allergener, feil i matproduksjon og forurensning av matprodukter, og har gitt fagmiljøene en unik mulighet til å få analysert nye og ukjente allergene komponenter i matprodukter.

– Matallergi utgjør et betydelig folkehelseproblem, og fra Europa og USA meldes det om en økende forekomst av alvorlige reaksjoner, særlig blant barn og unge. Sett på denne bakgrunnen er det svært beklagelig at man har besluttet å legge ned et solid og operativt beredskaps- og kompetansemiljø på matsikkerhet, sier generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud i NAAF. 

Har avdekket nye allergener

Flere nye allergier skyldes kryssreaksjoner på innhold i matvarer som er nye for befolkningen fordi de er brakt inn fra andre land og verdensdeler gjennom internasjonal handel. Det var nettopp meldinger fra primærhelsetjenesten og analyser utført i matallergiregisteret som avdekket at lupin og bukkehornkløver kan gi svært alvorlige kryssreaksjoner hos personer med peanøttallergi. Produktene kom inn på det norske markedet via utlandet og ble en tid hyppig brukt i mel- og krydderblandinger. Takket være registerets informasjonskampanjer ble en dramatisk økning i alvorlige reaksjoner mot nyoppdagete allergener stoppet. Lupin kom inn som et merkepliktig allergen i Europa, og industrien har siden begrenset bruken.

Det er mange som i disse dager spør seg hvordan det forebyggende helsearbeid er tenkt ivaretatt etter at det ble kjent at Folkehelseinstituttet fikk kutt i sine bevilgninger på 40 millioner i høstens statsbudsjett, og i inneværende år ytterligere kutt på over 50 millioner. Det foregår i disse dager en storstilt nedbemanning i Folkehelseinstituttet som nå mister viktige funksjoner og kompetanse.

– Både helsevesenet og de nasjonale matsikkerhetsorganene har behov for et overvåkingssystem som kan fange opp nye allergier som følge av at nye matvarer og mattrender introduseres på det norske markedet. Matallergiregisteret har vist seg svært verdifullt i denne sammenheng, sier Eriksrud.

NAAF er ikke kjent med at matallergiregisteret skal videreføres eller oppstå i noen annen form og frykter at verdifulle data om alvorlige reaksjoner nå går tapt og at man heretter må basere seg på gjetninger omkring årsaker til potensielt livstruende allergiske reaksjoner på mat.

– Nedleggelse av matallergiregisteret er et svært alvorlig tilbakeskritt for matsikkerhetsberedskapen i Norge, avslutter Eriksrud.