Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Delta i studie om allergi og amming

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Dersom du ammer og bruker allergimedisin trenger Universitetet i Oslo din hjelp i ny studie.

Allergimedisin og amming – hvor mye går over i melken?

Farmasøytisk institutt ved Universitet i Oslo (UiO) er i gang med en studie for kartlegge hvor mye av de to vanligste allergimedisinene våre, cetirizin (Cetirizin®) (Zyrtec®) (Cetimax®) og levocetirizin (Xyzal®), går over i morsmelk.

I alt ønsker de å rekruttere 25 ammende kvinner som bruker disse legemidlene, og som kan tenke seg å donere morsmelkprøver på fire forskjellige dager.

Hvorfor er en slik studie nødvendig?

Selv om begge legemidlene er ansett som trygge å bruke ved amming, mangler vi opplysninger om hvor mye som faktisk går over i morsmelken. 

Formålet med studien er derfor å måle konsentrasjonen av cetirizin og levocetirizin i morsmelken. På sikt vil dette gjøre det mulig å gi kunnskapsbaserte råd om mengden barnet får i seg av disse allergimedisinene via morsmelken.

Les mer om studien her: https://www.mn.uio.no/morsmelk​ 

Studiens Facebook-side: https://www.facebook.com/LevoCetirizin-morsmelkstudien-102766185219148/?ref=pages_you_manage

Ta gjerne kontakt med Professor Hedvig Nordeng for mer informasjon om studien: h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no