Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Du kan leve et aktivt liv – selv om du har astma!

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
På verdens astmadag 2. mai er Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) opptatt av å få frem at astma er ingen hindring. Med riktig behandling og god astmakontroll kan du fortsatt leve et godt og aktivt liv.

- Har du god astmakontroll kan du leve et normalt liv, og både trene og være aktiv, sier helsefaglig rådgiver i NAAF, Anna Bistrup.

God astmakontroll betyr at du har få eller ingen symptomer og plager. Ifølge Gina (Global Initiative for Asthma) plages nesten halvparten av pasientene med astma av symptomer som i stor grad begrenser livene deres – og de oppsøker ikke hjelp, for de tror det skal være slik.

Astmamedisinene som er tilgjengelige er så effektive at de fleste med astma vil oppleve å få lange perioder med lite eller ingen plager.

- Med god behandling og riktige medisiner kan du oppnå full kontroll over astmaen din. Men, studier viser at mange med astma og som bruker medisiner opplever at de har redusert livskvalitet. Dette er ofte et tegn på dårlig astmakontroll, sier Anna Bistrup.

Den største utfordringen er å ta medisinene regelmessig, og på riktig måte. Mange tror at det er normalt å ha dårligere pust og vet ikke at man kan prøve forskjellige typer doseringer og medisiner.

- Dette er et folkehelseproblem, sier Bistrup.

Les mer om astmakontroll her >>

Stadig flere barn får astma

Astma som sykdom er den hyppigste kroniske sykdommen blant barn. En av fire norske barn i skolealder har astma.

– Noe av økningen kan forklares med bedre diagnostikk, men det er likevel bred enighet om at astma har økt kraftig de siste tiårene, sier Anna Bistrup, helsefaglig rådgiver i NAAF.

– Det skyldes trolig en kombinasjon av flere faktorer og mekanismer som arv, allergi og miljø, kosthold og livsstil, forklarer Anna.

Hvert år siden 1998 har verdens astmadag blitt markert i starten av mai. Målet med verdens astmadag, er å skape oppmerksomhet og bevissthet rundt sykdommen, og dagen markeres over hele verden. 

Les mer om Verdens Astmadag her >>