Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Ekstra viktig tid å holde luften røykfri

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
31. mai er verdens tobakksfrie dag. Det er alltid en god anledning til å gjøre et forsøk på røykeslutt, spesielt i år med koronaepidemien er det ekstra viktig å holde luften røykfri både for deg selv, og alle rundt deg.

Studier indikerer at personer som røyker kan ha en høyere risiko for et alvorligere forløp ved smitte av korona, men risikoen øker også for de som blir utsatt for passiv røyking. På grunn av koronaepidemien er det nå veldig mange som oppholder seg mer i og rundt hjemmet, både på fritid og i arbeidstid. Balkonger og hager blir flittig brukt, og vi lever tett på våre naboer, særlig i tettbygde strøk. Derfor er det ekstra viktig at vi ikke bare passer godt på vår egen helse, men også tar litt ekstra hensyn til de rundt oss.  

NAAFs rådgivningstjeneste mottar stadig henvendelser fra personer som blir plaget av andres røykevaner. Dette gjelder særlig røyking på balkonger eller i hager, hvor tobakksrøyken gjerne siver inn i andres boliger. Mange synes det er både vanskelig og ubehagelig å henvende seg til naboer om dette, men en høflig henvendelse til naboen det gjelder er noe man i alle fall kan prøve. Ofte er en forklaring på at dette oppleves plagsomt for deg det som skal til for å gjøre noe med situasjonen. Spesielt dersom du har en astmadiagnose som forverres av tobakksrøyk kan det være viktig å skjermes for dette. Dersom man utsettes for sjenerende røykelukt fra naboer er det flere tiltak man kan gjøre for å begrense det.

NAAF har utarbeidet en veileder der man kan få tips og råd til å håndterere dette som du finner her>>

Passiv røyking i hjemmet
I hjem hvor det røykes er det en større risiko for at barn kan bli utsatt for passiv røyking. Det er derfor grunn til å minne om at alle barn har en lovfestet rett til et røykfritt miljø, og at det er de voksne som bærer ansvaret for at barn ikke blir utsatt for passiv røyking. Passiv røyking er særlig skadelig for barn, fordi barnets lunger fortsatt er i utvikling.

Ønsker du hjelp til å slutte å røyke? Du kan finne gode tips og hjelpemidler her >>