Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Hvordan skille mellom astma og korona?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
På grunn av koronapandemien har både barnehager og skoler smittevernveiledere de må følge. Selv ved lette symptomer på luftveisinfeksjon skal barna holdes hjemme. For mange foreldre med barn som har astma, fører dette til usikkerhet.

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) får henvendelser fra foreldre som synes det er vanskelig å avgjøre om astmatiske barn som hoster bør holdes hjemme, eller om det er greit å sende dem på skolen eller i barnehagen. Noen har også opplevd at barna blir sendt hjem på grunn av hoste, når foreldrene selv mener at hosten skyldes astma - ikke luftveisinfeksjon.

For dem som har astma er det mange miljøfaktorer som kan forsterke og utløse symptomer, som virusinfeksjoner, røykluft, klimafaktorer, kulde, forurenset luft, kraftige fysiske anstrengelser og allergener. 

Her kan du lese 11 hyppig stilte spørsmål om barn og astma >>

Viktig at barn med astma kan delta

Margrethe Greve-Isdahl, overlege og spesialist på barnesykdommer på Avdeling for Smittevern og Vaksine ved FHI, forteller at barn med astma skal kunne gå på skolen og i barnehagen så lenge symptomene de har er forenlige med grunnsykdommen deres. Dette betyr at hvis det astmatiske barnet hoster, men ikke føler seg sykt og ikke har noen andre symptomer som tyder på en infeksjon (rennende/tett nese, vondt i ørene, sår hals, feber, øyebetennelse eller lignende), så er det ikke en infeksjon, men astma.

Hoste på grunn av astma er altså lov å gå på skolen eller i barnehagen med. Barn med astma vil også ha et behandlingsregime som innebærer at de skal trappe opp medisinene hvis de hoster mer, og da vil de merke at dette hjelper på hosten og pusten.

Ifølge Greve-Isdahl er det viktig at barn med astma kan delta på skolen slik som de ellers ville gjort. Hun har forståelse for at det er mye uro og usikkerhet blant foreldre knyttet til dette, og sier det er viktig at foreldre prøver å vurdere barnet på samme måte som de har gjort tidligere. Barn med astma blir ofte dårligere hvis de får en luftveisinfeksjon, men da har de ikke bare hoste, men også andre symptomer på luftveisinfeksjon.

─ Det eneste nye nå, er at vi skal være litt ekstra obs hvis det er nye symptomer som kan tyde på infeksjon, og da må man holde seg hjemme. Så lenge barnet ellers er i god/vanlig form, er det helt fint å gå på skolen eller barnehagen. De fleste har informert skolen eller barnehagen om at barnet deres har astma, og de kan eventuelt også forklare skolen eller barnehagen at barnets symptomer er normale for denne diagnosen og den kalde årstiden.

Skjema for vurdering av symptomer

FHI har laget et såkalt flytskjema som skal rydde i rådene for barn med luftveissymptomer og infeksjon. De tror skjemaet vil kunne gi bedre avklaring også for astmatiske barn:

─ Astma gir luftveissymptomer, men er ikke en infeksjon. Astmatikere med sine vanlige symptomer, vil dermed ikke komme i første «boks» i dette flytskjemaet, fordi det ikke er nyoppstått hoste de siste 24 timene. Noen astmatikere har symptomforverring ved infeksjoner, og da vil de komme inn i flytskjemaet, fordi det er tillegg av nye symptomer det siste døgnet, sier Greve-Isdahl.

Her finner du FHI sin anbefaling >

Her er flytskjemaet til Folkehelseinstituttet

Viktig med velkontrollert astma 

Laila Aaserud er spesialist i barnesykdommer med godkjent spesialkompetanse innen allergologi, og medeier i Barneallergiklinikken AS på Smestad i Oslo. Hun forteller at det er veldig viktig for pasienter med astma å være tilfredsstillende behandlet med forebyggende og/eller betennelsesdempende medisin. Da skal de ikke trenge å hoste så mye, og de vil kunne være mer robuste, med mindre tendens til å bli sykere hvis de smittes av luftveisinfeksjoner. Med riktig medisinering og en velkontrollert astma vil de også kunne ha mindre plager i den kalde årstiden, og ha bedre utholdenhet ved aktivitet.

Hvis det astmatiske barnet hoster mye, anbefaler hun foreldre å ta opp dette med legen med tanke på å eventuelt gjøre endringer eller opptrapping i behandlingen.

Her finner du NAAFs informasjonsbrosjyre om astmakontroll >>

Videre understreker Aaserud at det er viktig å holde barnet hjemme fra skole eller barnehage hvis det viser tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, uansett om man tenker at det er et annet luftveisvirus enn covid-19.

─ Dette er i tråd med rådene fra helsemyndigheter, og hensikten er å sikre at færrest mulig blir smittet med alle slags luftveisvirus. Det vil redusere belastningen på koronateststasjonene, fordi færre får behov for å teste seg. ­Dette er fullstendig ukjent terreng for oss alle. Når vi alle bidrar, forsetter å lytte til rådene, og viser tillit og dugnadsånd, så vil vi forhåpentligvis om ikke alt for lenge kunne vende tilbake til hverdagen slik vi kjenner den fra før koronatid.

Kort oppsummert: 

  • Hvis barnet har astma og har sine vanlige astmasymptomer, regnes ikke dette som nyoppståtte luftveissymptomer de siste 24 timene. Da kan barnet være på skole eller i barnehage.
  • Snakk med skolen eller barnehagen om barnets astmasymptomer, og om hva som er normalt for denne diagnosen og årstiden.
  • Hvis det dukker opp andre symptomer på luftveisinfeksjon, eller barnet har redusert allmenntilstand, skal du forholde deg til FHIs flytskjema som vist ovenfor. 
  • Hvis barnet hoster mye på grunn av sin astma, bør dere ta en prat med legen om dette for å vurdere endringer i behandlingen.