Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Evaluering av pollenvarslingstjenesten

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
For første gang siden man startet med å registrere og varsle pollenforekomsten i Norge, er tjenesten nå gjennomgått. Evalueringen er utført av NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet, på oppdrag fra Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) og Helsedirektoratet. Undersøkelsene har pågått i perioden august 2017 til mai 2018.

Norges Astma- og Allergiforbund leverer den daglige pollenvarslingen for Norge. Forbundet har etablert 12 pollenfeller rundt om i landet og varsler seks pollentyper daglig - fra februar måned til midten av august.

Tjenesten ble etablert i 1975 og senere utvidet til en landsdekkende varslingtjeneste: Pollenvarsel >>

NAAF har i dag to heltidsansatte pollenanalytikere i Trondheim som sørger for at varslingen til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig for publikum gjennom NAAFs nettsider.

Etter å ha vært drevet for forbundets egne midler i en årrekke, ble tjenesten endelig fullfinansiert over statsbudsjettet et par år tilbake. Av den grunn har det vært behov for en evaluering.

Last ned rapporten fra NOVA her >>
(Sammendrag side 7-15)

Rapportens tema

Målet med evalueringen har vært å få vite mer om hvilken nytteverdi varslingstjenesten har slik den fungerer i dag, og se på hva man trenger framover for best mulig å forebygge utvikling og forverring av astma, allergi og overfølsomhet.

Rapportens tema gjelder følgende spørsmål:

  • Dagens pollenvarslingstjeneste og nytteverdien for ulike brukergrupper
  • Innsamling og analyse av pollen, nytteverdi på andre områder
  • Kompetansemiljøer i Norge, Danmark og Sverige
  • Forslag til utviklingspotensial for fremtidig innhenting og bruk av pollendata