Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Nå er det gratis medlemskap ut året! Ja, jeg vil bli medlem!

Extratildelingen

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

I år ble i alt 8 flotte prosjekter i regi av Norges Astma- og Allergiforbundet tildelt totalt 2 137 000 kroner fra ExtraStiftelsen.

Det har vært et år med store endringer i ExtraStiftelsen. 2016 er det første året der ExtraStiftelsen får en andel av det totale overskuddet til Norsk Tipping. Dette er bare én av mange endringer som er gjort i stiftelsen. Tidligere var ordningen delt i to, forebygging og rehabilitering, og det var kun én søknadsfrist i året. For i tillegg til at det nå er én ordning for helseprosjekter, er det totalt fem ulike ordninger man kan søke på, på tre ulike datoer. Forskningsmidler har nå søknadsfrist 1. juni, mens Helse og ExtraExpress har søknadsfrister både 15. mars og 15. september.

Om man skulle bli skuffet over ikke å få midler i denne runden, så er det nå nye muligheter allerede til våren. Neste søknadsfrist for Helse er allerede 15. mars. Disse midlene blir tildelt i juni.

NAAFs tildelinger:

  • Dette er jeg sikkert god til. 101.000kr (NAAF Region Østfold)
  • En film for bedre inneklima i barnehager. 290.000kr (NAAF sentralt)
  • Polluspakken. 264.000kr (Karin Moe Hennie)
  • Slik kan du identifisere fukt og mugg. 479.000kr (NAAF sentralt)
  • Verktøykasse for unge inneklimaforskere. 496.000kr (SINTEF)
  • Retten til miljøinformasjon om produkter. 130 000kr for år to av to (NAAF sentralt og NVF)
  • Krafttak for inneklima! 307 000kr for år to av to (NILU)
  • Bevegelse og pust gir god helse. 70 000kr for år to av to (To the Pointe Ballet Productions)

 Total blir det 2 137 000 kroner.

Landsomfattende tall: 139 helseprosjekter fra frivillige organisasjoner får støtte fra ExtraStiftelsen i år. Totalt deles det ut 54.526.000 kroner.

Tidligere i år ble det tildelt midler til forskning:

  • Lungehelse hos spedbarn, 700.000kr for år tre (Kvinne- og barneklinikken, Oslo Universitetssykehus).

ExtraExpress har vært en enkel vei fra ide til gjennomføring for mange lokale tiltak. Totalt i 2016 har vi fått 669.000 kr til 31 mindre prosjekter.

Totalt i 2016 har vi fått: : 3 506 000kr.