Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Få et friskt og aktivt liv – dropp røyken!

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Årets sluttedag er 24. oktober, og har fokus på sammenhengen mellom røyking og lungekreft. Røyking fører også til andre kroniske lungesykdommer, som astma og kols. Ingen av dem kan kureres, og får du astma eller kols, er du syk resten av livet.

Det finnes veldig mange gode grunner til å slutte å røyke. Vi vet at røyking er forbundet med høyere astmaforekomst, og at det er en av hovedårsakene til at personer utvikler kols.

Astma og kols påvirker livene til både den som rammes og dem rundt drastisk. Astma er en kronisk betennelses- eller irritasjonstilstandstilstand i luftveiene, og ingen medisinsk behandling kan i dag helbrede astma. Heller ikke kols kan kureres, og sykdommen fører til store endringer i hverdagen.

- For mange er det svært belastende å leve med kronisk lungesykdom. Det legger begrensninger i hverdagen, både på jobb, skole og på fritiden. Mange opplever å ikke kunne delta i aktiviteter på fritiden og blir mer isolert enn om de hadde vært funksjonsfriske, sier Anna Bistrup, helsefaglig rådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Les mer om astma >>

Les mer om kols >>

Bruk hjelpemidler

Vi vet og skjønner at det kan være vanskelig å slutte, derfor synes NAAF sluttedagen er et godt tiltak. Vi oppfordrer alle som røyker til å bruke dagen til å slutte. Det finnes mange gode hjelpemidler, og sluttedagen kan gi deg en siste dytt mot et friskt og sunnere liv!

- Vi ønsker at du skal kunne ha et godt og friskt liv, også når du blir eldre! Vi vil at du skal ha en aktiv pensjonisttilværelse, få være sammen med barnebarn og gjøre de tingene du ønsker uten hindringer, sier Bistrup.

Husk at din røyking ikke bare påvirker deg selv og din egen helse, men også dem rundt deg. Et viktig råd ved å forebygge at barn utvikler allergi og senere astma, er at de beskyttes mot passiv røyking. Eksponering for tobakksrøyk både før og etter fødsel øker risikoen for å utvikle astma tidlig i livet. Passiv røyking øker også frekvens og alvorlighetsgrad av symptomer hos barn med astma.

Vi vet også at den absolutt viktigste behandlingen for kols, er hjelp til å slutte å røyke. Kols er et stort folkehelseproblem, som dessverre øker, og WHO forventer at kols vil være den tredje viktigste dødsårsaken i verden innen år 2020.

- Det er aldri for sent å slutte å røyke. Røykeslutt hindrer videre nedbryting av lungevevet. Det finnes mange hjelpemidler for å slutte. Bruk dem, oppfordrer helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Husk at hver dag uten røyk, er ett steg nærmere bedre helse. Det er ikke for sent!

3 tips til å slutte å røyke:

1. Allier deg med en kollega eller venn. Det er alltid enklere når du har noen å snakke med, noen som kanskje kan slutte sammen med deg, og noen som holder deg til det du sier.

2. Benytt deg av hjelpemidler som gir støtte. For eksempel slutta.no, sluttekalkulator, ring Røyketelefonen på 800 400 85, chat, eller kontakt NAAFs rådgivningstjeneste.

3. Last ned og bruk appen slutta. Det er en gratis app som kan gjøre det lettere for deg å slutte med røyk. Du får blant annet beregninger på hvor mye du sparer.

Har du spørsmål eller bekymringer rundt astma og kols? Kontakt vår rådgivningstjeneste på telefon 23 35 35 35 eller epost raadgivning@naaf.no