Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Råd til deg med matallergisk barn i barnehagen

Forskningsprisvinner er ledende på matallergi og intoleranser

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi i 2020 går til Gülen Arslan Lied for sin innsats på området matallergi og intoleranse.

Årets prisvinner er professor Gülen Arslan Lied som er en aktiv forsker og har bred kompetanse innen forskning på allergi, gluten intoleranse, ernæring, tarmbakterier og funksjonelle mage-tarm sykdommer. NAAFs forskningsfond valgte Lied fordi hun løpet av kort tid har hun oppnådd en solid kompetanse- og forskningsbakgrunn innenfor et fagfelt som er svært viktig for en stadig økende gruppe mennesker.

Hun har to spesialiteter (spesialist innen indremedisin og i fordøyelsessykdommer), og har godkjennelse i kompetanseområdet allergologi. Lied er den første i Norge som er spesialisert både i gastroenterologi og allergologi. Hun bruker kompetansen til å undersøke rollen til mage-tarm-systemet og tarmbakterier ved utvikling av allergi og gastrointestinale plager. 

- Det er fantastisk og en ære å få en slik pris, jeg ble ordentlig glad da jeg fikk høre det. Forskning er lagarbeid og dette er en anerkjennelse til hele vårt forskningsmiljø. Det er kjekt at det man forsker på gjennom mange år blir synlig og at det man forsker på blir verdsatt, sier prisvinneren.

Opptatt av riktig utredning av matallergi
Gülen Arslan Lied er professor og leder for Senter for Ernæring ved Universitet i Bergen og overlege ved Seksjon for klinisk spesial allergologi og Seksjon for gastroenterologi ved Haukeland Universitetssykehus. Prisvinneren er veldig glad for at hun har en kombinasjon av både klinikk og forskningsstilling slik at hun kan se på sammenhenger og klinisk betydning av faktorene som hun og kollegene forsker på, og kan teste ut og vurdere effekten i klinikken. Lied er spesielt opptatt av at pasienter med mage- og tarmplager som er relatert til mat, oppsøker en lege for å kartlegge eventuelle matallergier eller intoleranser på en skikkelig måte.

- Ekte (IgE-medierte) matallergier er sjelden hos voksne pasienter, og en enkel IgG-basert blodprøve ved noen private klinikker vil ikke kunne avdekke allergier og intoleranser. Testene fører til at mange unødvendig fjerner viktige matvarer fra kosten. Det trengs langt grundigere utredning av pasientene, sier Lied.

Bred bakgrunn på feltet
Lied var den første som undersøkte 400 pasienter med en tverrfaglig gruppe (MAI: Mat Allergi og –Intoleranse gruppe) etter at to Stortingsmeldinger sa at matoverfølsomhet skulle være et prioritert forskningsområde i 2000. Deres resultater var viktig for å belyse årsaksfaktorer hos slike pasienter og kartlegge allergi og intoleranser. Hun underviser medisinstudenter i allergi, og underviser årlig leger i etterutdanning ved Allergologi grunnkurs I og II (Legeforeningskurs). Hun holder foredrag ved internasjonale og nasjonale kongresser, blant annet «Allergifrisk». Lied deltar regelmessig på RAAO- og Helsedirektorats møter angående «Astma, allergi og annen overfølsomhet», og har sittet i arbeidsgruppen oppnevnt av Den norske legeforening for å etablere allergi som eget kompetanseområde i Norge, samt sittet i sakkyndig komité for kompetanseområdet.

Lied ser frem til å kunne forske mer på spesielt et område.
- Tarmmikrobiota og terapeutiske metoder for manipulering av tarmflora er utrolig spennende, og antyder at endring av tarmflorasammensetning spiller en stor rolle ved patogenesen til mange sykdommer. Jeg har forsket en del på disse inntil nå, men jeg vil forske mer på tarmmikrobiotas rolle ved utvikling av allergi og intoleranser, funksjonelle gastrointestinale sykdommer og kosthold-mikrobiota-interaksjoner. Vi har allerede pågående prosjekter om disse.

NAAF gratulerer prisvinneren på neste års Allergifrisk.

Prisvinner Gülen Arslan Lied

 

FAKTA OM FORSKNINGSFONDET FOR ASTMA OG ALLERGI:

Forskningsfondet for astma og allergi ble stiftet av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) i 1963. Fondet består av både legater og bidrag fra enkeltpersoner, samt en fast årlig andel av medlemskontingenten til Norges Astma- og Allergiforbund.

Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innen astma- og allergisektoren. Det deles årlig ut midler til forskningsprosjekter.

Styret i Forskningsfondet for Astma og Allergi vedtok i 2016 å opprette Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi. Prisen er på kroner 50 000,- og skal deles ut årlig til en forsker som oppfyller følgende kriterier:

  • Fullført, eller i ferd med å fullføre phd
  • Må være publisert
  • Må være aktiv forsker på nominasjonstidspunktet
  • Må ha resultater å vise til fra sin forskning
  • Fokus i sin forskning på astma og allergi, eksem, eller andre relaterte fagområder som kan knyttes til astma- og allergisykdom.
  • Beskrives som ‘ung og lovende’
  • Må ha vist en ‘Særskilt innsats innen feltet’