Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Fortsatt øremerkede midler til pollenvarslingen og NAAF

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er svært glade for at regjeringen Solberg ser viktigheten av pollenvarslingen og arbeidet NAAF gjør, og derfor har øremerket 3,7 millioner kroner i statsbudsjettet for 2018.

Pollenvarslingen kom inn som post i statsbudsjettet for første gang i historien i 2015, og NAAF er strålende fornøyd med at regjeringen Solberg også i forslaget til neste års statsbudsjett foreslår å øremerke 3,7 mill. kroner til Norges Astma- og Allergiforbund, blant annet for å sikre at Pollenvarslingen opprettholdes.

- Dette er gode nyheter for den femtedelen av befolkningen som sliter hvert år, og for forbundet og det gode faglige arbeidet som våre fagpersoner har nedlagt gjennom årenes løp. Vi er veldig glade for at regjeringen Solberg ser hvor viktig pollenvarslingen er for folks helse og daglige liv. Cirka en million nordmenn har pollenallergi, og tallet øker, sier generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud.

- Vi gleder oss til å videreføre Pollenvarslingen og andre viktige tjenester til befolkningen, som blant annet rådgivningstjenesten for astma, allergi og inneklima (NAAFs Rådgivningstjeneste), sier Eriksrud.

NAAF arbeider for å bremse den økende utviklingen av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og for at de som har sykdommene, skal kunne leve best mulig med dem.

Astma og allergi er kroniske sykdommer med stadig økende forekomst, særlig blant barn og unge. Utviklingen er oppsiktsvekkende og alvorlig. Totalt regnes 1,5 millioner personer i Norge å ha disse kroniske sykdommene. Det er derfor viktig å fremme forskning og kunnskapsutvikling, men enda viktigere å bruke dagens kunnskap til å igangsette tiltak.