Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Tidligere ukjent matallergi rammer små barn

No image
Bjørnhild Fjeld Dato publisert: Sist oppdatert:
Tenk deg følgende scenario: Et barn får morsmelkerstatning for første gang. Noen timer etterpå blir barnet dårlig, kaster opp får diare og nedsatt allmenntilstand. Det kan være en ganske sjelden type matallergi.

Barnelege Jarle Rugtvedt ved Oslo Universitetssykehus– De typiske symptomene ved FPIES er gulping eller oppkast og diaré. I noen sjeldne tilfeller kan det også gi sirkulasjonsustabilitet og sjokk, sier Jarle Rugtveit som er barnelege og overlege på Barnemedisinsk avdeling på OUS.

Han sier at FPIES i Norge så godt som alltid kommer som reaksjon på kumelk. Som regel får barnet symptomer etter første gang det er blitt gitt morsmelkerstatning basert på kumelk.

Dersom barnet ditt plutselig begynner å kaste opp og blir generelt dårlig, er det vel lett å mistenke at det er snakk om vanlig omgangssyke. Men det kan altså være snakk om matallergi.

Synes ikke på blodprøve

– FPIES er en ikke-IgE-mediert matallergi, det vil si at den ikke vil gi utslag på allergitester som tas i form av blodprøver eller prikktest, sier Rugtveit.

Man regner med at 2-3 prosent av alle norske barn er allergiske mot kumelk i en periode i de tidligste leveår. Av disse har rundt 60 prosent en IgE-mediert matallergi, altså en allergi som gir utslag på blodprøver eller prikktest. Blant de resterende er det flere typer matallergi, som arter seg litt forskjellig.

– Det som er typisk ved en FPIES matallergi er at reaksjonen kommer ganske kort tid etter at barnet har fått i seg det som det reagerer på, innen få timer. Og reaksjonene kommer i øvre del av tarmsystemet, altså i tynntarmen, slik at oppkast er vanlig.

Ved andre typer melkeallergi kan reaksjonene først komme gradvis, ofte etter flere uker, og det er som regel symptomer fra tykktarmen. Disse barna virker som regel egentlig lite syke, i motsetning til ved FPIES.

– Tidligere kalte man alt for melkeallergi, uten å skille mellom de ulike kumelk-allergi-diagnosene. Og behandlingen er jo også den samme – det er ingen annen måte enn å eliminere bort melk fra kosten, sier Rugtveit.

I første omgang kan du prøve med en hydrolysat-basert morsmelkerstatning – da det er viktig med en fullgod ernæringsmessig erstatning for melken.

FPIES kan også kan ha en mindre dramatisk start med mer «snikende»/gradvis innsettende kronisk form. Det er da typisk at barnet stagnerer i vekt, og får generelt nedsatt allmenntilstand. Ta derfor kontakt med lege ved mistanke, sier barnelegen. 

Sjelden ved amming

Rugtveit sier at FPIES oftest oppstår ved at barnet selv drikker kumelkbasert morsmelkerstatning, sjelden gjennom amming. Og de første reaksjonene kommer så vidt man kjenner til alltid før seks måneders alder.

– I en israelsk studie av 44 barn, viste det seg at alle som fikk FPIES var under seks måneder gamle. 90 prosent av de med kumelkutløst FPIES i denne studien var for øvrig kvitt sin allergi ved 3 års alder, ganske likt det som gjelder for kumelkallergier generelt.

I teorien kan alle matvarer som inneholder protein gi FPIES. I Norge ser man at FPIES ofte skyldes kumelkprotein, havre og ris. I land som benytter soyabaserte morsmelkserstatninger, er soya er vanlig trigger for FPIES, men ikke i Norge. 

Vil du vite mer om FPIES? Les artikkelen i vårt fagblad Allergi i Praksis >>