Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Gode tips til klesvask

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Klesvask og vaskemidler er noe vi stadig får henvendelser om. Dette er et ekstra aktuelt tema om vinteren, da vi her til lands må pakke oss inn fra topp til tå. Her kan du lese våre tips til rent og nyvasket tøy, helt uten parfyme og hudirritasjoner.

Vaskemidler til tekstil 

Det er en myte at ting må dufte kraftig for at det skal være rent. Når det kommer til vaskemidler, anbefaler Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) at du velger et uparfymert alternativ. Parfyme kan virke irriterende på huden, og mange reagerer dessuten på sterk parfyme eller dufter. I produktmerkeordningen Asthma Allergy Nordic (AAN) finnes et bredt utvalg av vaskemidler til tekstil. Disse er faglig grundig vurdert til å være gunstige for alle med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer, og alle andre som er opptatt av å forebygge sykdom. 

Her kan du lære mer om parfyme- og duftoverfølsomhet >>

Sjekk vaskemaskinen 

Noen ganger kan du oppleve at det lukter surt av klærne etter vask. Det kan komme av flere årsaker. Men her er det viktig å vite at å løsningen ikke ligger i å pøse på med parfymerte vaskemidler. Det dekker bare delvis over problemene. Et godt utgangspunkt er å sjekke hvorvidt selve vaskemaskinen gjør det den skal. Vasker du med for lave temperaturer, slik at bakterier kan overleve og lage biofilm, eller finner du muggvekst i maskinen?

Dette er noen punkter du bør se nærmere på for å forebygge problemer:

  • Se i vaskekammeret, ofte kan rester av vaskemidler være grobunn for mugg og slim/bakteriefilm. Se også i filteret om rester av tekstiler, hår eller likende sitter fast og begrenser pumpens kapasitet.
  • Det har blitt vanligere å vaske med lavere temperatur for å spare energi. En kokevask i ny og ne vil for mange være et godt forebyggende tiltak for å begrense oppvekst av mikroorganismer og de problemer dette kan føre med seg.
  • Du kan også kjøre en ekstra runde med skylling ved hver vask. Det bruker mer vann, men da blir du kvitt såperester, både fra klær og i maskinen. 
  • Det er viktig å la både døra og vaskekammeret stå åpent mellom hver vask for å tørke ut. Dette begrenser muligheten for oppvekst av mugg eller bakterier inne i de delene av selve maskinen som ikke er lett synlige eller tilgjengelige.

Valg av vaskemaskin 

Det er vesentlig at maskinen du velger har et egnet allergiprogram med ekstra skyllinger og kan dokumentere en vasketemperatur på 60°C. Dette gjelder spesielt for personer som har behov for et veldig rent vaskeresultat. Med rent menes det i denne sammenheng at rester fra tøyvaskemiddel blir tilstrekkelig skylt ut, eller at ugunstige mikroorganismer i vasken er drept tilstrekkelig. Temperaturer på 60°C og oppover dreper mest effektivt, dette gjelder også for midd. 

I dag ønsker imidlertid mange å skaffe mer miljøvennlige hvitevarer. Når det gjelder vaskemaskiner vil NAAF rette oppmerksomheten mot at mange miljøvennlige maskiner nå lages for å imøtekomme miljøkrav gjennom EU-regler. EU har veldig strenge krav til forbruk av vann, og det vil gå på bekostning av skylleeffektivitet og sannsynligvis medføre mer rester av vaskemidler og eventuelt skyllemiddel i det ferdig vaskede tøyet, noe som kan gi utfordringer for enkelte i NAAFs målgrupper. Knapphet på vann er i større grad aktuelt på Europa-kontinentet. Her i Norge, hvor vi har god og enkel tilgang på rent vann, kan vi heldigvis koste på oss skikkelig skylling. I tillegg har Svanemerket også egne krav til vaskemaskiner. Miljømerket Svanen bemerker at i lovverket er minimumskravet til vannforbruk i standard vaskeprogrammer for dårlig med tanke på skylling, slik at de krever et eget skylletrinn på sine miljømerkede maskiner.  

Skal du kjøpe deg ny vaskemaskin bør du spørre konkret etter maskiner som har en viss kvalitet og som skyller tilstrekkelig godt. Gjerne ved enkle tilvalg i menyene som du lett kan ta i bruk. 

PS! Det går veldig fint å tørke klær ute i kulden. Ønsker du å tørke klærne inne, bør du prøve å gjøre det i nærheten av badet, der det mest sannsynlig er avtrekk. 

Se anbefalte vaskemidler her>> og her>>