Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Gresspollensesongen har startet

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Gresspollensesongen 2020 er nå i gang flere steder i landet.

Ved siden av bjørka er det gressartene som er den største utfordringen for pollenallergikerne i Norge. Allergenene er markant konsentrerte til pollenkornene, men finnes også i bladverket og kan avgis til lufta ved plenklipping. Selv om spredningen etter plenklipping er kortvarigdette bør tas praktiske hensyn til. Gresspollenet er større og tyngre enn bjørkepollenet og har et mye lavere utslippspunkt over bakken, noe som gjør at det for det meste faller ned i nærområdet under blomstringen.

Ulike gressarter

Det finnes godt over hundre blomstrende gressarter i Norge, og svært mange av disse er store pollenprodusenter og derfor relevant for allergiproblematikken. De forskjellige artene blomstrer til ulike tider gjennom sommerhalvåret, og de viser også stor variabilitet i tidspunkt på døgnet for pollenutslipp, fra tidlig om morgenen til sent på ettermiddagen. Den landsdekkende utbredelsen av plantefamilien gress gjør pollentypen til den mest sentrale blant de allergifremkallende urtepollentypene i Norge, slik bjørk er det blant treslagspollentypene. Som for bjørkepollen spres gresspollen mest effektivt ved høye temperaturer, solinnstråling og en viss vindaktivitet.

Mer om gresspollenallergi >

Lang pollensesong

Pollensesongen for gress starter først lengst i sør og vest, gjerne i løpet av de første dagene i juni, og varer til mot midten av august. Dette varierer naturlig nok en del fra år til år avhengig av værutviklingen. Mengdene avtar fra sør mot nord og fra kyst til høyfjell. Produksjonen av gresspollen viser ingen klare trender over tid for de ulike regionene så langt.

Følg med på pollenvarselet >

Her har du pollenkalender for når gress spres i din landsdel >