Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Gresspollensesongen nærmer seg

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Det varme og fine været vi har hatt i Sør-Norge de siste ukene, fører sannsynligvis til at gresspollensesongen begynner noen dager før normalen.

Mens den lange og kalde vinteren førte til at pollensesongen fikk en forsinket start, fører de sommerlige temperaturene vi har hatt i mai til at gresspollensesongen begynner noen dager tidligere enn gjennomsnittet.

Pollenforskerne ved Pollenvarslingen regner med å melde gresspollen på Østlandet med Oslo fra helgen av.

- Det varme været driver naturens syklus fort fram i år. Tidlig blomstrende gressarter som gulaks og engreverumpe har allerede utviklet aks på toppen av planten i store deler av lavlandet. Det går imidlertid noen dager før aksene modnes og starter med pollenspredning, forklarer senior pollenforsker Hallvard Ramfjord.

- Gjennomsnittet av pollenregistreringer over det siste tiåret viser at Oslo-området er tidligst ute med 5. juni som snittdato. I år antas starten å komme noen dager tidligere, sannsynligvis rundt kommende helg. Kystområdene i sør og vest vil følge like etter.

Som normalt, strekker gresspollensesongen seg over mange uker.

- Vi har over hundre vanlig forekommende gressarter i Norge, og disse blomstrer til ulike tider. Dette betyr en langstrakt gresspollensesong. I Sør- og Midt-Norge avsluttes pollenspredningen vanligvis rundt midten av august, mens i fjellet og i Nord-Norge kan den vare til fram mot månedsskiftet mot september.