Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Hva med voksne med atopisk eksem?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Denne uken godkjente Beslutningsforum Dupixent for behandling av astma. Dette er gode nyheter for astmatikere, men det er en annen pasientgruppe som har ventet svært lenge på det samme preparatet uten at det blir tatt en beslutning. Hva er det som tar så lang tid?

Mennesker med alvorlig atopisk eksem (AD) har kraftig redusert livskvalitet og opplever at sykdommen deres er en stor belastning, både når det kommer til arbeidsliv og samliv. Det finnes få effektive legemidler som hjelper mennesker som lider av alvorlig atopisk dermatitt. Norske hudleger har derfor ikke hatt en effektiv måte å hjelpe denne pasientgruppen på. Dupixent er et biologisk preparat som har vist seg å være svært effektivt i behandling av AD.

At Dupixent nå er godkjent for astmatikere, en stor pasientgruppe der det finnes flere tilgjengelige legemidler, bør legge til rette for at mennesker med AD, en mindre pasientgruppe uten andre alternativer, også får tilgang til denne behandlingen.

Dupixent er allerede godkjent for behandling av AD i Danmark, Sverige, Finland og England. I Norge har pasienter med alvorlig atopisk eksem ventet siden 2017 på en avgjørlse fra Beslutningsforum. Det er altfor lenge!

Norges Astma- og Allergiforbund håper nå på fortgang i denne prosessen slik at denne pasientgruppen kan få et liv med høyere livskvalitet, mulighet til å ta vare på seg selv og sine nærmeste og å komme tilbake til jobb, skole og parforhold.

Når skal voksne med atopisk eksem få et godt behandlingsalternativ?

 

Fakta:

Atopisk eksem er en kronisk tilbakevendende, inflammatorisk hudsykdom, karakterisert av kløe og hudsår. Sykdommen gir en redusert hudbarriere, tørrere hud, og er assosiert med økt nivå av antistoffene IgE i blodet. Sykdommen har ofte debut tidlig i livet og de fleste får diagnosen før 6 års alder, men den kan også oppstå senere i livet.