Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollen fra gran og furu

I full sving som luftagenter i klasserommet

No image
Tekst: Nina Brun Foto: Tore Fjeld Dato publisert: Sist oppdatert:
Hva skjer med CO2-nivåene etter at vinduene har stått oppe i friminuttet? Og hva er det som lukter så vondt? Det skal elever i grunnskoler over hele landet snart finne svar på.

Alle deltakerklasser i prosjekt Luftagentene har får utdelt apparater som måler CO2, temperatur og luftfuktighet. Ved hjelp av dataverktøy skal elevene løse oppgaver og skrive rapporter om sine funn. Startskuddet gikk 4. september.

– Prosjektet vil gi både lærere og elever en unik mulighet til å øke sin kunnskap om inneklimaets betydning for lære og helse, forklarer prosjektleder Bente Norum i Norges Astma- og Allergiforbund.

– Konseptet er laget for elever ved 5.–7. klassetrinn og baserer seg på lærerplanen i naturfag. Oppgavesettene kommer fiks ferdige og vil trolig bli et nyttig undervisningsverktøy for lærerne, mener Norum.

Elevene får opplæring i hvordan de skal måle, lage statistikk og gå frem for å løse de ulike inneklimaoppgavene.

Ukesoppdrag

Oppgavene som elevene skal utføre i løpet høsten 2017 er basert på enkle tiltak, som å observere hva som skjer med luften i klasserommet ved for eksempel å åpne et vindu. De fleste skolene har ventilasjonsanlegg, men det er ikke alltid det kommer frisk luft ut av det. Det skal elevene registrere ved å holde et ark foran uttaket. Er det null reaksjon, kan der det hende klassen bør ta en prat med vaktmesteren. Kanskje er det bare snakk om litt regulering av anlegget.

I en egen «luktoppgave» skal elevene lage sitt eget luktbibliotek gjennom å putte ting som befinner seg i klasserommet på Norgesglass – det være seg melkeskvetter, sure sokker eller svamper. Etter at glassene har stått godt gjenlukket over tid, skal de åpnes og elevene registrere og beskrive hva som har skjedd. Til denne oppgaven skal elevene benytte egen luktesans.

– Vi regner med at noen kanskje får seg en liten aha-opplevelse når de åpner lokket, sier Norum som understreker at målet med oppgaveløsningen er å gjøre elevene bevisste på hvilke faktorer som skaper dårlig luft i klasserommet, og lære dem mer om hvordan de selv kan påvirke til et bedre inneklima. Dette er kunnskap som elevene kan ta med seg videre.

– Også lukt er en del av inneklimaet, det kan skape ubehag og kvalme, men ofte er det ikke så mye som skal til for å fjerne vond lukt i et klasserom dersom man kjenner kildene til det. 

Luftagentene skal gjennomføre i alt åtte ukesoppdrag i løpet av prosjektperioden høsten 2017. Elevene skal notere ned hvordan de har gjennomført oppgavene og hvilke resultater de har oppnådd. Ved prosjektets avslutning skal luftagentene skrive en egen sluttrapport som skal presenteres for ledelsen ved skolen.

– Slik når vi langt flere klasser enn de som deltar i selve prosjektet, forklarer Norum.

Stor entusiasme

Elevene i klasse 7C klasse ved Grav skole i Bærum er allerede kommet i siget, og har blant annet laget Kahoot-quiz, statistikk og kartlagt mulige inneklimabomber i klasserommet.

Emicke Motrøen (12) og Thea Nilsen Parnevik (11) er to av elevene i 7. klassen på Grav skole som skal være luftagenter i tiden fremover. Begge forteller at de prøver å ha så god luft i klasserommet som mulig, og sjekker jevnlig måleren de har fått utdelt. Her skal nivåene helst ikke nærme seg rødt.  

– Vi har funnet ut at det mest effektive vi kan gjøre hvis vi kjenner at det varmt og dårlig luft i klasserommet, er å åpne vinduene i friminuttene, forteller Emicke.

Da AstmaAllergi besøkte klassen sammen med prosjektleder Bente Norum, var det stor entusiasme over å være gang med første del av luktoppgaven. Det var tilsynelatende ikke vanskelig å samle ting elevene mente ikke luktet så veldig godt.

– Jeg synes svampen og en klut ved vasken luktet vondt. Og gamle brødskiver, selvfølgelig, forteller Thea.  Nå gjenstår å registrere hva som skjer etter et par ukers lagring på Norgesglass.

Selv om det ikke direkte inngår i prosjektet Luftagentene, er støy en viktig faktor for et godt inneklima. Vi spurte jentene om hvem som bråker mest, og svaret kom kontant: - Gutta!