Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Ikke bagatelliser allergi!

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I forbindelse med skolestart er debatten rundt generelle forbud mot diverse allergener i barnehager og skoler reist på nytt i mediene. Her kan du lese Norges Astma- og Allergiforbunds kronikk som ble publisert i Aftenposten 25. august 2018.

Skrevet av: Anne Elisabeth Eriksrund, Generalsekretær, Norges Astma- og Allergiforbund. 

I forbindelse med skolestart er debatten rundt generelle forbud mot diverse allergener i barnehager og skoler reist på nytt i mediene.

Det fremstilles gjerne som om fagmiljøet står på én side og foreldregrupper på den andre. Som pasientorganisasjon vet vi at materien ikke er fullt så tabloid. Vi frykter at utfallet av denne fremstillingen blir en slags stillingskrig der allergikere ikke lenger blir tatt på alvor, og at man velger å ignorere rutiner og/eller forbud som eksisterer av en grunn.

Anbefalingene er godt forankret

Mye av diskusjonen bunner i medieoppslag fra fageksperter som sier at generelle forbud mot diverse allergener i barnehage og skole frarådes, med mindre det er høyst nødvendig.

Disse uttalelsene bygger på Helsedirektoratets godt funderte anbefaling angående håndtering av nøtter i barnehage og skole. Et samlet fagmiljø står bak, inkludert Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Barna skal ivaretas

Hensikten med dokumentet er å ivareta barna og sikre at tiltakene som blir iverksatt i skole og barnehage, ikke bare er forsvarlige, men også hensiktsmessige. Dessuten tilpasset hvert enkelt barn etter utredning og på anbefaling fra spesialist. Ny kunnskap viser nemlig at et forbud ikke alltid er det beste tiltaket.

Kronikken «Når hele barnehager lever på diett», publisert i Aftenposten 21. august gir en god innføring i tematikken.

At generelle forbud i utgangspunktet frarådes, betyr ikke at allergi skal bagatelliseres, ei heller tvert imot. Det betyr at skoler og barnehager må sikre at personalet har kunnskap om allergi og både kan forebygge og håndtere allergiske reaksjoner. Det betyr at de må ha svært gode rutiner for håndtering av mat og spisesituasjoner og at de må gjøre nødvendige tiltak for at alle barn skal føle seg trygge.

Forbud kan være nødvendig

Vi skal ikke glemme at det finnes mange barn med alvorlig allergi. De skal med den største selvfølgelighet få den tilretteleggingen de har behov for. I noen tilfeller betyr det at et forbud faktisk kan være nødvendig. Dette er det opp til spesialist å bedømme. I de tilfellene forbud foreligger, skal det respekteres og overholdes.

NAAF blir kontaktet av svært mange fortvilte foreldre som opplever at teppet blir trukket bort under dem ved at forbud oppheves på dagen, uten dialog. Forbud kan, og skal, revurderes årlig, da enkelte vokser allergien av seg, men det skal i så fall foregå i samråd med foresatte, helsestasjon/ skolehelsetjeneste og spesialist.

Dersom forbud oppheves, er det viktig at det fases ut gradvis for å ivareta barnet. Å leve med alvorlig allergi kan for mange være svært begrensende, det påvirker livsutfoldelse og livskvalitet. Det er viktig at andre rundt det allergiske barnet viser hensyn og tar det på alvor, selv om man ikke alltid forstår. Ikke bagatelliser allergi.