Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Ingen behandlingsreiser i 2020

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Det blir dessverre ingen behandlingsreiser til utlandet i 2020. Den store usikkerheten knyttet til koronasituasjonen, både når det gjelder smitterisiko og eventuelle reiserestriksjoner som iverksettes i de ulike landene, gjør det umulig å vite hvordan høsten vil se ut.

Behandlingsreiser har derfor besluttet å kansellere alle grupper ut året, og i september/oktober vil det avgjøres om gruppene som reiser fra januar 2021 vil kunne gå som planlagt.

Det vil være noen ulikheter knyttet til disse kanselleringene, avhengig av hvilket program du har søkt på.

For programmet Kronisk lungesykdom/atopisk eksem (KLA) gjelder følgende:
De som søkte 15. mai i år for tur i januar / februar 2021 vil bli vurdert for dette dersom disse turene går som planlagt. For grupper fra mars 2021 må det søkes på nytt innen 15. november i år.

For programmet Psoriasis gjelder følgende:
Her må alle søke på nytt da søknader kun er gyldig i 3 måneder. Det vil i september/oktober i år avgjøres om reisene fra januar 2021 går som planlagt. Dersom turene går som planlagt fra januar tar Behandlingsreiser imot søknader fra oktober i år. Barn og ungdom må søke innen 1. desember i år.

Vi oppdaterer siden med ny informasjon så fort det foreligger.

Se også OUS sine sider >