Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Foreløpig ingen behandlingsreiser i år

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Behandlingsreiser til utlandet har kansellert reisene for alle voksengrupper frem til medio oktober 2021, og alle barn- og ungdomsgrupper ut året. Det hersker fortsatt stor usikkerhet knyttet til smittesituasjon, vaksinedekning og eventuelle restriksjoner i Norge og Europa.

Det er vanskelig å vite når Behandlingsreiser til utlandet igjen vil kunne starte opp sine reiser, men forutsetningen for oppstart er ifølge Behandlingsreiser full gjenåpning i Norge og de landene som Behandlingsreiser sender sine grupper til.

Behandlingsreiser vil medio august ta stilling til om voksengruppene vil kunne gjennomføres som planlagt fra medio oktober d.å.

Ny søknadsfrist for alle KLA-grupper i 2022 vil være 1. september 2021. Søknader som mottas med søknadsfrist 15. mai, vil bli overført til søknadsfristen 1. september og vurdert for reise i 2022.

Eventuelle nye medisinske opplysninger må ettersendes. 

Mer informasjon finner du på OUS sine sider >>

Mer om behandlingsreiser >>