Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Ingen grunn til at diesel fortsatt skal favoriseres

No image

Hogne Skogesal (t.h på raden i midten) representerte NAAF under mandagens høring i Finanskomiteen.

Dato publisert: Sist oppdatert:
I går deltok Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) i åpen høring i Stortingets finanskomité for å legge frem forbundets innspill til statsbudsjettforslaget for 2018. Vi hadde fokus på drivstoffavgiftene, og forbundets bekymring for signalene vi ser i forslaget til neste års statsbudsjett.

Etter at statsbudsjettet legges frem om høsten, kommer det en runde med høringer i forskjellige stortingskomiteer. Her kan personer, politikere, organisasjoner, sakkyndige og andre som er innblandet i eller har kunnskap om ting som er i statsbudsjettet, komme med meninger og innspill.

Høringene i de forskjellige stortingskomiteene startet i går med Finanskomiteen, som ledes av Høyres Nikolai Astrup. Trond Giske, Bjørnar Moxnes og Trygve Slagsvold Vedum er også blant medlemmene i komiteen.

- Det er svært viktig for Norges Astma- og Allergiforbund å delta på Stortingets høringer. Her får man prate direkte med politikerne, og det er en veldig konkret og effektiv måte å påvirke politikken som føres, forteller Bo Gleditsch, assisterende generalsekretær i NAAF.

Ingen grunn til at diesel skal koste mindre

Det var Hogne Skogesal, NAAFs rådgiver jus, politikk og næringsliv som snakket på vegne av NAAF i høringen i Finanskomiteen.

NAAFs hovedfokus var drivstoffavgiftene, og at Regjeringen fortsatt favoriserer diesel.

- Vi er litt overrasket over at Regjeringen ikke foreslår et eneste virkemiddel for å redusere prisforskjellen mellom diesel og bensin. De siste årene har vist oss at det ikke finnes noen god grunn til at diesel skal koste mindre enn bensin, og fra et helsemessig perspektiv burde det helt klart ha vært motsatt. Da bør vi ikke ha et system som fortsatt gjør det mest gunstig, fra et økonomisk perspektiv, å velge dieselkjøretøy, sier Skogesal.

Hvorfor legge avgift på elbil?

I tillegg reagerer NAAF på at det innføres avgift på elbiler. Elbilpolitikken som har vært ført frem til nå har virket.

- Når Regjeringen i tillegg foreslår å innføre engangsavgift på de tyngste elbilene, og samtidig fjerne skattefritaket for firma el-biler, så føler vi behov for å stille spørsmålstegn ved hvordan Regjeringen prioriterer, sier Skogesal. 

- Uansett hvordan man vrir og vender på at det foreløpig kun er tyngre og gjerne de dyreste el-biler og firmabiler som berøres, så vil dette fungere som en bremsekloss på både salg og utvikling av denne type kjøretøy.

Regjeringen argumenterer med at de taper cirka 2,9 milliarder kroner på avgiftsfritak til elbiler. Men ved å heve dieselavgiften, kunne staten innhentet hele beløpet de sier de taper på avgiftsfritaket til elbiler, og fortsatt sittet igjen med betydelig gevinst.

Det har en klar effekt på bilparken hvordan ulike kjøretøy avgiftsbelegges. Det så vi på dieselbilsalget, som skjøt i været da Regjeringen innførte at avgiftssystem som favoriserte diesel, og man ser det tydelig på elbilsalget de siste årene. Det er helt sikkert noen som velger å kjøre el-bil av miljøhensyn, men det er helt åpenbart at skatte- og avgiftsfordelene for elbiler har hatt en helt essensiell effekt på salget.

Det gir strengt tatt veldig liten mening at det fortsatt skal gis økonomiske fordeler til de bilene vi vet forurenser aller mest, mens det samtidig innføres avgifter som vil begrense antallet nullutslippsbiler på veiene.

Norges Astma- og Allergiforbund er i alle fall overbevist om at dette er et skritt i helt feil retning.