Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Jobber med ny organisering av NAAF

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I helgen møttes NAAFs Forbundsstyre og regionledere til samling på Scandic i Asker. Her jobbet de med å se på hvordan NAAF skal være organisert i fremtiden, for å få en organisasjon som jobber og drives på best mulig måte.

Det ble vedtatt på Landsmøtet i 2013 at man skal se på hvordan NAAF er organisert, og vurdere om det er behov for endringer. Siden da, har en prosjektgruppe i NAAF jobbet med å kartlegge hvordan organisasjonen best mulig kan drives videre for fremtiden.

Det er viktig at organisasjonen er rustet til best mulig drift i fremtiden, både med tanke på den nye kommune- og fylkesinndelingen blir, men også med hensyn til at samfunnet stadig endrer seg.

I helgen var både Forbundsstyret og regionledere samlet i Asker for å diskutere arbeidet, og forslagene prosjektgruppen for Ny organisering av NAAF har lagt frem.

Deltaker i prosjektgruppen og 2. nestleder i Forbundsstyret Elisabet B. Salte gjennomgikk status i arbeidet og en oppsummering av innspillene som er sendt inn fra hele organisasjonen. Det har kommet veldig mange innspill, og det er et stort engasjement for dette prosjektet i organisasjonen.

Alle regioner og flere lokallag har sendt inn skriftlige innspill. I tillegg har seks regioner vedtatt at de ønsker å delta i et pilotprosjekt for å teste ut en ny modell for organisering. De regionene er Nord, Nordland, Midt, Vest, Agder og Østfold.

- Det var gode diskusjoner, og mange engasjerte ledere. Dette er et viktig arbeid fremover for NAAF, og det er en spennende tid, sier Trine W. Strømman, forbundsleder,

Region Agder er en av regionene som ønsker å være med på pilotprosjektet.

- Årsmøtet gikk enstemmig inn for deltakelse i pilotprosjektet, modell 1 for ny organisering av NAAF, sier styreleder Hege Kirkhusmo i region Agder.