Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Koronavirus når du har astma eller kols

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund får mange henvendelser fra medlemmer med astma eller kols vedrørende koronaviruset. Her får du svar på de viktigste spørsmålene.

Denne siden oppdateres fortløpende som vi får ny informasjon.

Det er mange medieoppslag om korona, og det er naturlig for våre grupper å bli bekymret. Alle anbefales å følge med på Folkehelseinstituttet sine nettsider for relevant og oppdatert informasjon om dette viruset. Der finner du også informasjon på flere språk.

Risiko ved kronisk lungesykdom

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser at risikoen for alvorlig sykdom øker med alder og underliggende sykdommer. Alder er den tydeligste risikoen for alvorlig forløp med korona, og risikoen øker med økende alder. Menn har høyere risiko enn kvinner. Unge personer uten kjente risikofaktorer kan også få et alvorlig forløp av sykdommen, men sannsynligheten for dette øker dersom du har underliggende sykdom.

Det skilles nå mellom mennesker med lett/moderat risiko og moderat/høy risiko for alvorlig sykdom. For våre sykdomsgrupper gjelder dette:

 • Lett/moderat risiko:
  • Alder 50-64 år med kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året 
  • Alder 65-69 år 
 • Moderat/høy risiko:
  • 70 år og eldre 

FHI skriver videre at det ser ut som risikoen for alvorlig covid-19 sykdom er økt for personer som har kronisk lungesykdom. I den hittil største studien med data fra Storbritannia, er det vist at kronisk lungesykdom gir høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 enn astma når det er justert for alder og andre risikofaktorer. Godt behandlet astma hadde i den samme studien ingen økt risiko.

God etterlevelse av foreskrevet astmamedisinering er derfor spesielt viktig nå.

Les OUS sine råd til astmapasienter under Covid 19-pandemien>>

Barn og ungdom, også de med kronisk sykdom, ser ut til å få mild sykdom. Det er så langt ingenting som tyder på at disse barna har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19, sammenlignet med friske barn. Blant 44 000 påviste tilfeller med covid-19 i Kina, var kun 2,4 prosent barn. Blant disse hadde svært få alvorlig sykdom. Det kan likevel være enkelte barn som er ekstra sårbare, blant annet hvis de har flere underliggende sykdommer eller veldig alvorlig sykdom. 

Røyking representerer muligens en selvstendig risikofaktor for alvorlig koronavirussykdom, og er en forverrende faktor ved astma.

Hvilke forholdsregler bør du ta?

Som første utgangspunkt skal du følge de generelle rådene om forebygging til befolkningen, som hyppig håndvask og bruk av desinfeksjon. Hyppig vask av gjenstander som brukes av mange, unngå å ta deg til ansiktet med hendene, unngå hosting på andre, ikke håndhilsning og kyssing og klemming på andre enn nær familie.

Her kan du lese mer om håndvask >>

Tabellen under gir oversikt over råd til risikogrupper i en situasjon med liten og stor smittespredning i samfunnet (tabellen er hentet fra FHI):

 

Andre råd til risikogrupper:

 • Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig.
 • Fortsett med fast medisinering, og gjør kun endringer i samråd med egen lege.
 • Dersom du skal til avtalte helsekontroller og undersøkelser, bør avtalene opprettholdes med mindre du får annen beskjed fra behandlende instans. Ved tvil kan du ta kontakt med behandlende instans.
 • Husk god hånd- og hostehygiene. Dette gjelder også for de du bor sammen med og besøkende. Vask hjemmet regelmessig, og spesielt overflater som ofte berøres.
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, med personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Det er fint å holde seg i form ved å gå tur. Velg gjerne steder der det ikke er trengsel.
 • Unngå samvær med personer med symptomer på luftveissykdom
 • Begrens bruk av offentlig transport dersom det er mulig, særlig i rushtiden
 • Hvis noen du bor med ikke føler seg frisk (spesielt hvis du mistenker covid-19), begrens samværet med disse. Om mulig, anbefales det å oppholde seg og sove på separate rom, og ha eget bad/toalett. Hvis dette ikke er mulig, er det viktig å holde avstand og ha separat håndkle på bad/toalett og egne baderoms artikler.
 • Personer i risikogrupper bør i samråd med arbeidsgiver vurdere behov for tilrettelagt arbeid vurdert ut fra individuell risiko. Sykemelding er ikke anbefalt med mindre tilrettelegging ikke er mulig.
 • Unngå røyking. Få hjelp til røyeslutt på Helsenorges sider.

Les mer om forebyggende råd til de i risikogruppen her>>

Vi får spørsmål om våre pollenmasker i nettbutikken beskytter mot virus og bakterier. Svaret er nei. De vanlige pollenmaskene, og masker med kjemikalie/partikkelfilter er ikke laget for å fungere som smittevern.

Les mer om pollenallergi og koronaviruset her >>

Munnbind er anbefalt å bruke dersom du er på steder der det ikke er mulig å holde en meter avstand. Munnbind får medlemmer kjøpt i nettbutikken vår.

Les mer om bruk av munnbind for deg som har astma eller kols her >>

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet gjør godt for både kropp og sinn, og er særlig viktig i denne perioden hvor vi sitter mye i ro inne. For mennesker med kroniske lungesykdommer er det spesielt viktig å holde lungefunksjonen så optimal som mulig, for å ha best mulig utgangspunkt ved en eventuell infeksjon. Vi oppfordrer derfor alle til å prøve å bevege seg i minst 30 minutter hver dag, og gjerne med høy puls hvis det er mulig. Ta deg en tur i skog og mark, gå trapper eller gjør noen øvelser på stuegulet. Alt hjelper!

Se korte treningsvideoer som egner seg for personer med astma og kols her >>

Helsepersonell som selv er i risikogruppen

For helsepersonell som selv er i risikogruppen, og som har pasientkontakt hvor det er risiko for koronasmitte, er det anbefalt at det tilrettelegges slik at annet helsepersonell uten risikofaktorer tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19 sykdom. Tilretteleggingen skal gjøres i samråd med arbeidsgiver.

Ved arbeid der pasientnært arbeid og eksponering for covid-19-syke pasienter ikke kan unngås, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut ifra individuell risiko. Sykmelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig.

Vi gjør oppmerksom på at det er store forskjeller innad i risikogruppen, for hvor utsatt du er for kritisk sykdom. Er du i tvil om dette rådet gjelder deg, anbefaler vi å diskutere det med fastlegen din først, som kjenner din helsetilstand.

Viktig med god sykdomskontroll

Ha god kontroll på medisineringen
For alle personer med astma og kols er det viktig med god sykdomskontroll. Uavhengig av korona så vil det å følge de anvisninger du får fra behandlende lege, og å ta medisinen din jevnlig slik at du har kontroll på symptomene dine, gjøre at du takler bedre en hvilken som helst luftveisinfeksjon, og unngår for eksempel astmaanfall på toppen av eventuell annen sykdom. Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig, men ikke hent ut mer enn du trenger. 

Immunsupprimerende behandling
Folkehelseinstituttet presiserer at det ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om at pasienter som står på immunsupprimerende behandling skal stoppe denne. Dersom personer som bruker immunsupprimerende behandling blir syke, anbefales det å kontakte egen lege for råd om medisinering, prøvetagning og undersøkelse. Det er heller ikke behov for å unngå å starte med immunsupprimerende medikamenter på grunn av risiko for koronavirus. 

Ikke avlys planlagte kontroller
Folkehelseinstituttet anbefaler at pasienter med kroniske sykdommer som skal til undersøkelse og avtalte kontroller opprettholder avtalene med mindre de får annen beskjed fra behandlende instans. Ved tvil kan du ta kontakt med behandlende instans.

Vaksiner

Koronavaksinasjonen i Norge har begynt, og naturlig nok dukker det opp mange spørsmål knyttet til de nye vaksinene. Her gir vi deg svar på noen relevante problemstillinger for våre grupper >>

Det finnes også to andre vaksiner som er relevante for personer med astma og kols, men disse forhindrer andre potensielt alvorlige luftveisinfeksjoner, og IKKE korona:

Vaksinen mot lungebetennelse heter også pneumokokkvaksine. Det er fordi det er en vaksine mot pneumokokker (en bakterie) som kan føre til blant annet lungebetennelse. Det betyr at det er ikke en vaksine mot lungebetennelser generelt, men mot en bakterie som for lungesyke kan gi en komplisert lungebetennelse.

Det er viktig at de over 65 år, og de som er alvorlig lungesyke, tar denne vaksinen for å unngå lungebetennelse av denne typen bakterie. I tillegg til å forhindre slik sykdom hos seg selv, letter det trykket på helsevesenet som må være beredt til å ta imot eventuelle koronapasienter. Du kan lese mer om vaksinen mot lungebetennelse her. Det er viktig å understreke at denne vaksinen ikke vil kunne hindre infeksjon med koronavirus.

Influensavaksinen anbefales å tas hvert år for personer med astma eller kols. Denne vil heller ikke beskytte mot korona, men forhindre smitte av en sykdom som også kan være alvorlig for alle med lungesykdom. Les mer her.

Inkubasjonstid og symptomer

Inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer) er ifølge FHI vanligvis 4-5 dager. De fleste smittede vil utvikle symptomer innen 10 dager, men noen få vil kunne utvikle symptomer senere.

Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa:

 • Feber, sår hals og hoste.
 • Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker.
 • Det rapporteres også om andre symptomer som nedsatt smak og luktesans. 

Du kan lese om hvordan du kan skille mellom astmasymptomer og koronasymptomer her >>

Dette bør du gjøre hvis du opplever luftveissymptomer og/eller tror du kan være smittet:

 • Har du nyoppståtte milde luftveissymptomer (som forkjølelsessymptomer), skal du holde deg hjemme og testes for koronavirus. Du kan lese mer om hva du skal gjøre hvis du har symptomer og/eller tror du er smittet på FHI sine sider.
 • Ved moderate symptomer, som feber, hoste, kortpustethet og/eller nedsatt allmenntilstand, anbefales du å ringe fastlegen din eller eventuelt legevakt (telefon 116117). Opplys om at du har astma eller kols. Ikke møt opp uten avtale.
 • Ved alvorlige symptomer, ring 113.
Finn svar på de hyppigst stilte spørsmålene om koronavirus, lungesykdom og allergi >>

 

Kontakt vår rådgivningstjeneste

Det er også mulig å kontakte vår rådgivingstjeneste dersom du har generelle spørsmål om korona, astma eller kols. Som medlem i NAAF får du prioritert hjelp av våre rådgivere!

Flere NAAF-arrangement avlyst

I tråd med myndighetenes anbefalinger er flere av NAAF sine større arrangement avlyst. Mer informasjon om dette vil komme til påmeldte. 

Les mer om astma her

Les mer om kols her