Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Les her om hva koronaviruset betyr for deg med astma eller kols >>

Koronavirus når du har astma eller kols

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund har de siste dagene fått flere henvendelser fra medlemmer med astma eller kols vedrørende koronaviruset.

Denne siden oppdateres fortløpende som vi får ny informasjon.

Det er mange mediaoppslag om korona, og det er naturlig for våre grupper å bli bekymret. Alle anbefales å følge med på Folkehelseinstituttet sine nettsider for relevant og oppdatert informasjon om dette viruset. 

Det er ingen indikasjoner på at personer med lungesykdom blir lettere smittet. WHO informerer om at de med blant annet kronisk lungesykdom har en potensiell forhøyet risiko for komplikasjoner ved en alvorlig infeksjon, men vi vet ikke nok om hvor stor risiko dette innebærer. Det vil være store forskjeller innad i risikogruppen, hvor de med høy alder, alvorlig astma eller kols løper den høyeste risikoen. Det er viktig å huske at de fleste som får sykdommen kun utvikler milde symptomer, men noen kan få et alvorligere forløp.

Folkehelseinstituttet melder, basert på erfaringer fra Kina, at det er særlig eldre personer med risikofaktorer som kan få alvorlig sykdomsforløp. Samtidig kan ikke oppfølging og behandling av kroniske sykdommer i Kina sammenlignes med den som gis i Norge. Det er sannsynlig at norske pasienter med kroniske sykdommer (som astma) som er godt behandlet, ikke har samme forhøyede risiko for alvorlig forløp. God etterlevelse av foreskrevet astmamedisinering er derfor spesielt viktig nå.

Røyking representerer muligens en selvstendig risikofaktor for alvorlig koronavirussykdom, og er en forverrende faktor for astma.

Barn ser ut til å få mild sykdom, og det er så langt heller ikke vist at barn med kronisk sykdom får alvorlig forløp av covid-19. Blant 44 000 påviste tilfeller med covid-19 i Kina, var kun 2,4 prosent barn. Blant disse hadde svært få alvorlig sykdom.

Les mer om råd til familier med barn med kronisk lungesykdom>>

Forebygging

Som første utgangspunkt skal du følge de generelle rådene om forebygging til befolkningen. Hold deg mest mulig hjemme, unngå unødvendig samvær med andre og folkemengder, ikke håndhils eller gi klem til de du møter, og være nøye med håndvasken. Unngå all reising både til utlandet og i Norge.

Dersom du har en kronisk lungesykdom som tilsier økt risiko ved eventuell smitte, bør du i tillegg:

 • Lage avtaler med andre som kan hjelpe deg med innkjøp, hvis mulig
 • Unngå offentlig transport så langt det lar seg gjøre
 • Arbeidstakere i risikogrupper bør samtale med arbeidsgiver om mulighet for fjernarbeid/fjernundervisning og tilrettelegging for videokonferanser
 • Fortsett med fast medisinering, og gjør kun endringer i samråd med egen lege
 • Unngå pass av mindre barn, da disse ofte har ingen eller milde symptomer på covid-19 og kan smitte deg som er i risikogruppe
 • Hvis den du bor med ikke føler seg frisk (spesielt hvis du mistenker covid-19), begrens samværet
 • Unngå røyking. Få hjelp til røyeslutt på slutta.no

Les mer om forebyggende råd til de i risikogruppen her>>

Vi får spørsmål om våre pollenmasker i nettbutikken beskytter mot virus og bakterier. Svaret er nei. De vanlige pollenmaskene, og masker med kjemikalie/partikkelfilter er ikke laget for å fungere som smittevern.

Les mer om pollenallergi og koronaviruset her >>

Det er heller ikke anbefalt å bruke munnbind som smittevern, for andre enn helsepersonell. 

Helsepersonell som selv er i risikogruppen

For helsepersonell som selv er i risikogruppen, og som har pasientkontakt hvor det er risiko for koronasmitte, er det anbefalt at det tilrettelegges slik at annet helsepersonell, uten risikofaktorer tar prøver av og behandler personer med mulig Covid-19 sykdom.  Tilretteleggingen skal gjøres i samråd med arbeidsgiver.

Ved arbeid der pasientnært arbeid og eksponering for covid-19-syke pasienter ikke kan unngås, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut ifra individuell risiko. Sykmelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig.

Vi gjør oppmerksom på at det er store forskjeller innad i risikogruppen, for hvor utsatt du er for kritisk sykdom. Er du i tvi om dette rådet gjelde deg, anbefaler vi å diskutere det med fastlegen din først, som kjenner din helsetilstand. 

Viktig med god sykdomskontroll

For alle personer med astma og kols er det viktig med god sykdomskontroll. Uavhengig av korona så vil det å følge de anvisninger du får fra behandlende lege, og ta medisinen din jevnlig slik at du har kontroll på symptomene dine, gjøre at du takler bedre en hvilken som helst luftveisinfeksjon, og unngår for eksempel astmaanfall på toppen av eventuell annen sykdom. Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig, men ikke hent ut er enn du trenger. 

Vi får nå rapporter om at mange henter ut veldig mye astmamedisin, dette fraråder vi på det sterkeste. Dette kan medføre at legemiddelmangel, og vi risikerer at andre som har behov for medisin, blir gående uten. La oss hjelpe hverandre! 

Folkehelseinstituttet presiserer at det ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om at pasienter som står på immunsupprimerende behandling skal stoppe denne. Dersom personer som bruker immunsupprimerende behandling blir syke, anbefales det å kontakte egen lege for råd om medisinering, prøvetagning og undersøkelse. Det er heller ikke behov for å unngå å starte med immunsupprimerende medikamenter på grunn av risiko for koronavirus. 

Folkehelseinstituttet anbefaler at pasienter med kroniske sykdommer som skal til undersøkelse og avtalte kontroller, opprettholder avtalene med mindre de får annen beskjed fra behandlende instans. Ved tvil kan man ta kontakt med behandlende instans.

Vaksiner

Det finnes ingen vaksine mot kovidviruset. Det finnes to andre vaksiner som er relevante for personer med astma og kols, men de forhindrer andre potensielt alvorlige luftveisinfeksjoner, IKKE korona:

Vaksinen mot lungebetennelse heter også pneumokokkvaksine. Det er fordi det er en vaksine mot pneumokokker (en bakterie) som kan føre til blant annet lungebetennelse. Det betyr at det er ikke en vaksine mot lungebetennelser generelt, men mot en bakterie som for lungesyke kan gi en komplisert lungebetennelse.

Det er viktig at de over 65 år, og de som er alvorlig lungesyke, tar denne vaksinen for å unngå lungebetennelse av denne typen bakterie. I tillegg til å forhindre slik sykdom hos seg selv, letter det trykket på helsevesenet, som må være beredt til å ta imot eventuelle koronapasienter. Du kan lese mer om vaksinen mot lungebetennelse her. OBS! De siste dagene har det blitt en mangel på vaksine mot pneumokokker, derfor vil personer med høyest risiko bli prioritert. Det er viktig å understreke at denne vaksinen ikke vil kunne hindre infeksjon med koronavirus.

Influensavaksinen anbefales å ta hvert år for personer med astma eller kols. Den vil heller ikke beskytte mot korona, men forhindre smitte av en sykdom som også kan være alvorlig for alle med lungesykdom. Les mer her.

Inkubasjonstid og symptomer

Inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer) er ifølge WHO anslått til å være 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager.

Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa.

 • Feber, sår hals og hoste.
 • Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker.
 • Det rapporteres også om andre symptomer som nedsatt smak og luktesans. 

Det er kun nødvendig å kontakte lege eller annet helsepersonell hvis du har behov for helsehjelp. 

 • Har du milde symptomer (som forkjølelsessymptomer), anbefales du å holde deg hjemme minst ett døgn etter tilbakegang av symptomene
 • Ved moderate symptomer, som feber, hoste, kortpustethet og/eller nedsatt allmenntilstand, anbefales du å ringe fastlegen din eller legevakt (telefon 116117). Opplys om at du har astma eller kols. Ikke møt opp uten avtale.
 • Ved alvorlige symptomer, ring 113.
Finn svar på de hyppigst stilte spørsmålene om koronavirus, lungesykdom og allergi >>

 

Kontakt vår rådgivningstjeneste

Det er også mulig å kontakte vår rådgivingstjeneste på 23 35 35 35 dersom du har generelle spørsmål om korona, astma eller kols.

Helsefaglig rådgivning er åpen hver dag fra kl. 09-11 og 12-14.

Flere NAAF-arrangement avlyst

I tråd med mydighetenes anbefalinger vil flere av NAAF sine større arrangement bli avlyst. Mer informasjon om dette vil komme til påmeldte. 

Les mer om astma her

Les mer om kols her

Denne siden oppdateres fortløpende