Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Kronprins Haakon delte ut Norges Astma- og Allergiforbunds forskningspris

No image

Forskningsprisen ble utdelt for første gang i 2016 av Kronprins Haakon. Siden prisen skulle deles ut for første gang, ble det delt ut to priser, til Håvard O. Skjerven og Jan Vilhelm Bakke.

Dato publisert: Sist oppdatert:
I dag ble Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi delt ut for aller første gang, og det var Kronprinsen selv som sto for utdelingen. Prisen på 50.000 kroner ble tildelt Jan Vilhelm Bakke og Håvard O. Skjerven for sitt arbeid med forskning.

- Først må jeg få lov til å takke både Astma- og Allergiforbundet og alle de som jobber på feltet for at de setter fokus på et viktig tema og område, som hjelper veldig mange mennesker. Det er veldig hyggelig å kunne være med på dette arrangementet og kunne dele ut pris. Det er veldig fine prismottakere, sa Kronprins Haakon til Norges Astma- og Allergiforbund like etter at prisen var utdelt.

- Viktig å forske

Kronprins Haakon er opptatt av at det forskes på astma og allergi.

- Forskning er viktig fordi hvis vi skal få gjort noe med et problem må vi for det første vite hva problemet består i. For det andre hva som kan være de mest kontnadseffektive løsningene. Der bidrar forskning til å vise vei, sa Kronprinsen.

Kronprinsen synes arbeidet frivillige organisasjoner som Astma- og Allergiforbundet gjør er viktig for arbeidsfordelingen i samfunnet.

- Det å ha organisasjoner som holder fokus på viktige temaer, det tror jeg er viktig. Som at Astma- og Allergiforbundet hele tiden følger med på hva som skjer, forskning og utvikling, og kan være en pådriver for å få på plass de tiltakene som fungerer og gjør livet bedre både for dem som har astma og allergi, men også alle andre, for eksempel inneklima. Hvis man får til det på en bra måte, er det bra for alle som er i det innemiljøet, ikke bare dem som er syke, sier Kronprinsen.

Ydmyke prisvinnere

Prisen på 50.000 kroner ble delt ut under Inneklimadagen i Helsedirektoratet, og begge prisvinnerne var til stede for å motta premien og få en gratulasjon fra Kronprinsen selv.

- Det er en veldig stor ære, og det blir lagt merke til. Det er inspirerende. Det er mange lange dager og netter med forskning, i perioder er det mindre blest og mer jobbing, så det er veldig inspirerende å bli lagt merke til, sier Skjerven til NAAF.

- Det er en fantastisk ære og en fin verdsetting av ting jeg har vært opptatt av i veldig mange år. Det er jo veldig få av oss som jobber faglig med sammenheng mellom miljø og helse, og å prøve å omsette det i forebyggende tiltak. Det tror jeg det er viktig at helsemyndighetene begynner å interessere seg for, sier Bakke.

Kronprinsen tok seg også tid til å gå rundt og titte på to av standene på Inneklimadagen, blant annet NAAFs stand. Der fikk han prate med NAAFs fagsjef inneklima og HMS Kai Gustavsen, helsefaglige rådgiver Anna Bistrup og regionssekretær i Hedmark Gunn Rauken. Også her var Kronprinsen opptatt av inneklima og de enkle grepene man selv kan ta i hjem og på skoler.

Mange gode kanditater

Forskningsfondet for Astma og Allergi ble stiftet av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) i 1963, og har som formål å fremme forskning innen astma- og allergisektoren. Styret vedtok i 2016 å opprette Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi. Prisen er på 50.000 kroner, og skal deles ut årlig til en forsker som har utvist en særskilt innsats innenfor fagfeltet astma og allergi.

Det kom inn mange gode forslag til hvem som burde få den aller første prisen, og etter grundige diskusjoner landet styret på at prisen måtte deles ut til to personer i år. Både Håvard O. Skjerven og Jan Vilhelm Bakke mottar pris på 50.000 kroner for sitt arbeid med forskning på astma og allergi.

Utdrag fra begrunnelsen for at Håvard O. Skjerven mottar prisen:

Foruten å være meget dyktig forsker, med stor arbeidskapasitet har hans store bidrag så langt vært å bidra til å endre behandling av akutt bronkiolitt på verdensbasis, også i Norge, søke å forstå årsaker til sammensatt allergiske sykdommer, og han arbeider nå for å etablere en stor multisenterstudie for å undersøke antibiotikabruk til barn med akutt lungebetennelse/-lignende tilstander.

Han er meget dyktig, ambisiøs, flink til å få med seg samarbeidspartnere og vi har stor tro på ham som fremtidig toneangivende forsker innen astma, allergi og lungeforskning.

Utdrag fra begrunnelsen for at Jan Vilhelm Bakke mottar prisen:

Jan Vilhelm Bakke har gjennom flere tiår vært den medisineren i Norge som har fulgt nasjonal, og internasjonal forskning tett knyttet til innemiljø og helserelaterte sykdommer og plager, og særlig innen astma og allergi.

Hans hovedinteresser har vært arbeids- og miljømedisin, miljøforholds betydning for arbeids- og folkehelse, kartlegge, formidler og omsette forskningsbasert kunnskap til helsefremmende og forebyggende tiltak og avdekke usikkerhet og FoU-behov i kunnskapsunderlaget.

Han er en utrettelig ambassadør for tverrfaglig samarbeid, og bidrar med sin medisinsk innemiljøkunnskap til alle landets sentrale fagmiljøer og myndigheter. Han har også bidratt med utarbeidelse av en rekke viktige undersøkelser og rapporter for ulike myndigheter knyttet til innemiljø og helse, med vekt på astma, allergi og andre innemiljørelaterte helseproblem. Det gjelder for eksempel: tobakksrøyk, renhold, teppegulv, spray, energisparing og samfunnsøkonomiske beregninger mm.

Norges Astma- og Allergiforbund gratulerer prisvinnerne!