Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi til ung og nyskapende forsker

No image

Utdeling av Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi 2018.
Britt Ann K.Høiskar, nestleder i Forskningsfondet (t.v.) med prisvinner Randi Jacobsen Bertelsen flankert av tidligere prisvinnere Håvard O. Skjerven og Jan Vilhelm Bakke (t.h.)

nb Dato publisert: Sist oppdatert:

Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi 2018 gikk til forsker Randi Jacobsen Bertelsen. Prisen på 50 000 kroner ble delt ut under fagkonferansen Allergifrisk i Helsedirektoratet 5. september.

 – Randi Jacobsen Bertelsen har utmerket seg som en ung og nyskapende forsker som allerede har bidratt betydelig men forskning innenfor astma og allergiske sykdommer, og har på en særskilt innsiktsfull måte benyttet sin kunnskap om kjemiske eksponeringer til å reise nye forskningsspørsmål, sa Britt Ann K. Høiskar, nestleder i Forskningsfondet for astma og allergi. Fondet er stiftet av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).  

Banebrytende

Randi Jacobsen Bertelsen forsvarte sin doktorgradsavhandling om innemiljø og barn ved Universitetet i Oslo i 2010. Doktorgradsarbeidet la spesiell vekt på allergener og mikrobiologiske komponenter som årsaksfaktorer. Fra 2013 har hun vært ansatt ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus.

I pisnominasjonen beskrives Bertelsen som en ung og nyskapende forsker som allerede har bidratt betydelig med forskning på astma og allergiske sykdommer. Sammen med forskningsmiljøet i Bergen ser hun nå på hvordan antibakterielle kjemikalier påvirker bakteriesammensetningen i munnhulen og videre hvordan dette påvirker lungehelsen hos barn og voksne.

– Dette er banebrytende forskning både rent metodisk og analytisk, og kan få stor betydning for menneskers helse og livskvalitet, heter det i juryens begrunnelse.

Randi Jacobsen Bertelsen mottok 2010 Voksentoppens forskningspris for sitt doktorgradsarbeid og i 2014 «Young Researcher Talent grant» fra Norges forskningsråd. Hun fikk nylig tildelt et femårig forskerprosjekt fra Norges Forskningsråd fra programmet «BEDREHELSE», og ble i august i år tildelt et svært prestisjetungt forskningsstipend fra ERC Starting Grant.

Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi ble første gang utdelt i 2016. Tidligere prisvinnere Håvard O. Skjerven og Jan Vilhelm Bakke sto for overrekkelsen av årets pris.

– Det betyr utrolig mye at forskningen blir sett og verdsatt. Det er inspirerende og jeg kan love mye spennende og viktig forskning fremover. Jeg håper arbeidet vil få stor betydning, ikke minst når det gjelder å forebygge astma og allergisykdommer, sa Bertelsen. Hun rettet en spesiell takk til alle studiedeltakere og gode arbeidskolleger som har bidratt så verdifullt i forskningsarbeidet.

 __________________________________________________

FAKTA OM FORSKNINGSFONDET FOR ASTMA OG ALLERGI:

Forskningsfondet for astma og allergi ble stiftet av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) i 1963. Fondet består av både legater og bidrag fra enkeltpersoner, samt en fast årlig andel av medlemskontingenten til Norges Astma- og Allergiforbund.

Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innen astma- og allergisektoren. Det deles årlig ut midler til forskningsprosjekter – årets søknadsfrist er 30.  september.

Styret i Forskningsfondet for Astma og Allergi vedtok i 2016 å opprette Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi. Prisen er på kroner 50 000,- og skal deles ut årlig til en forsker som oppfyller følgende kriterier:

  • Fullført, eller i ferd med å fullføre phd
  • Må være publisert
  • Må være aktiv forsker på nominasjonstidspunktet
  • Må ha resultater å vise til fra sin forskning
  • Fokus i sin forskning på astma og allergi, eksem, eller andre relaterte fagområder som kan knyttes til astma- og allergisykdom.
  • Beskrives som ‘ung og lovende’
  • Må ha vist en ‘Særskilt innsats innen feltet’