Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Nominasjoner til Kronprins Haakons forskningspris 2020

No image

Forskningsprisen ble utdelt for første gang i 2016 av Kronprins Haakon. Siden prisen skulle deles ut for første gang, ble det delt ut to priser, til Håvard O. Skjerven og Jan Vilhelm Bakke.

Dato publisert: Sist oppdatert:
Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi deles ut årlig, og Norges Astma- og Allergiforbund tar nå imot nominasjoner for 2020.

Styret i Forskningsfondet for Astma og Allergi vedtok i sitt møte 26. mai 2016 å opprette Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi. Prisen er på kroner 50 000,- og skal deles ut årlig til en forsker som har utvist en særskilt innsats innenfor fagfeltet astma og allergi.

Vet du om noen som fortjener å motta Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi for 2020?

Prisen skal deles ut til en forsker som fortrinnsvis oppfyller følgende kriterier:

- Fullført, eller i ferd med å fullføre ph.d.
- Må være publisert
- Må være aktiv forsker på nominasjonstidspunktet
- Må ha resultater å vise til fra sin forskning
- Fokus i sin forskning på astma og allergi, eksem, eller andre relaterte fagområder som kan knyttes til astma- og allergisykdom
- Må ha vist en ‘Særskilt innsats innen feltet’
- Prisen skal oppmuntre til videre forskning. Fondet ønsker derfor primært forslag på yngre forskere, som på tross av å være i starten sin forskerkarriere har utvist svært lovende arbeid
- Tidligere nominert er ingen hinder for å bli nominert på nytt

Frist for innsending av forslag på kandidater: 1. mars 2020
Forslag på kandidater sendes til forskningsfondet@naaf.no
Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi 2020 vil bli delt ut under fagkonferansen «Allergifrisk 2020» i Helsedirektoratets lokaler i Oslo torsdag 23.april d.å.