Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollen fra gran og furu

Bli med i Luftagentene!

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Bli med i Luftagentene og bidra i kampen for et godt inneklima i klasserommet!

Luftagentene er en kampanje i regi av Norges Astma- og Allergiforbund og har som målsetning å øke kunnskapen om inneklima i læringsmiljø.

Prosjektet er tilrettelagt for 5.-7.trinn og er finansiert av Bufdir. Deltagelsen er gratis for 100 skoleklasser i Norge og lanseres i september 2017.

Prosjektet skal oppleves som en førstehjelp der klassen selv, ved hjelp av egne midler og tiltak, kan bedre eget inneklima til et akseptabelt nivå. Deltagerklassene monterer en luftmåler i klasserommet som sender resultater på CO2, luftfuktighet og temperatur til luftagent.no

Konseptet i prosjektet bygger på elevdeltagelse der klassen måler, forsker og gjennomfører oppgaver knyttet til inneklima og læreplanen. Oppgavene er basert på enkle tiltak som gir økt kunnskap om inneklima som elever og lærere kan ta med seg videre.

Les mer om Luftagentene og hvordan ditt barns klasse kan delta på Luftagentene.no!

 

No image

Bli med i kampen om godt inneklima på skolene!

Dato publisert: Sist oppdatert:

Vi i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) vil at barna skal lære mer om viktigheten av godt inneklima i klasserommene, og hvordan de selv kan påvirke inneklimaet. Derfor lanserer vi den nasjonale kampanjen Luftagentene. Nå kan dine barn eller barnebarn være med på prosjektet og bli Luftagenter for NAAF!

No image

Tomas er Luftagent og passer på inneklimaet i klasserommet

Dato publisert: Sist oppdatert:

Gjennom kampanjen Luftagentene ønsker vi i NAAF at elevene skal lære om hvordan de kan påvirke og forbedre inneklimaet i klasserommet med enkle tiltak. Elevene som blir med blir Luftagenter, og her forteller Luftagent Tomas litt om hvordan det er å delta!

No image

Vi trenger flere Luftagenter!

Dato publisert: Sist oppdatert:

Skoleklasser på 5. – 7. trinn over hele landet har nå mulighet til å delta i et unikt forskningsprosjekt. Ved hjelp av måleapparater og digitale verktøy skal elevene forske på inneklimaet i eget klasserom.

No image

Pilotene i Luftagentene snart klare for take-off!

Dato publisert: Sist oppdatert:

I et landsomfattende prosjekt skal skoleelever måle og registrere luftkvaliteten i eget klasserom. Målet er øke elevenes kunnskap om inneklimaets betydning for læring og helse, og inspirere til videre handling.

No image

Elevene forteller: Slik er det å være Luftagent!

Dato publisert: Sist oppdatert:

Hvordan er det å være Luftagent for NAAF? Kampanjen Luftagentene starter offisielt til høsten, men to klasser har fått teste det på forhånd, og her forteller de hvordan det har vært!

No image

Flere skoler vil bruke Luftagentene i undervisningen

Dato publisert: Sist oppdatert:

Mange skoler har valgt å melde seg på Luftagentene fordi oppgavene elevene får i kampanjen passer enkelt inn i læreplanene for 4. -7. trinn. Flere skoler vil bruke det i naturfagsundervisningen.