Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Slik håndterer du astma i kulden

Manglende pollendata i Stavangerområdet

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Pollenfellen i Stavangerområdet er for tiden ute av drift. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), som leverer det nasjonale pollenvarselet i samarbeid med Helsedirektoratet, jobber med å få logistikken på plass.

Denne våren har man dessverre ikke fått inn konkrete data fra fellen. Det betyr at det oppstår et hull i den vitenskapelige kunnskapen man opparbeider seg om pollenspredning i det aktuelle området. 

- Jeg vil ikke definere situasjonen som kritisk, ikke ennå, men det er klart det er synd at vi ikke får inn data fra dette området i denne perioden, sier assisterende generalsekretær i NAAF, Bo Gleditsch.

Forskningsdata er viktig

Ved siden av selve varslingen, som er viktig for dem med pollenallergi i området, er det data om pollenspredning i Norge over de siste 40 årene som er «gullet» i hvelvet. Det er denne typen data eksperter kan sammenlikne med for å vurderer hvilken helseeffekt spredning har over tid, i tillegg til å kunne påvise hvordan pollenspredningen påvirkes av den globale oppvarmingen. Målingene er også viktig data for vurderinger av hvilke typer pollen som skal varsles, samt at man kan følge utviklingen av nye, og potensielt allergene, plantetyper i Norge.

- For å sikre at ikke pollenallergikere står uten et varslingstilbud nå i bjørkepollensesongen, arbeider vi med å spå pollenspredningen i området basert på målinger fra andre feller, meteorologiske forhold, samt nettopp de historiske dataene vi har fra tidligere år i Stavanger. Vi håper å få fellen operativ igjen så raskt som mulig, poengterer Gleditsch.

Nasjonal dugnad

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) leverer den daglige pollenvarslingen for Norge. I alt 12 pollenfeller rundt om i landet, varsler seks pollentyper daglig - fra februar måned til midten av august. En femtedel av befolkningen, altså rundt en million mennesker i Norge, har pollenallergi av varierende grad.

Tjenesten ble etablert i 1975 og er senere utvidet til en landsdekkende varslingstjeneste – www.pollenvarsel.no

Den statlige finansieringen er imidlertid ikke større enn at varselet i stor grad driftes på en nasjonal dugnadsbasis. NAAF har to ansatte pollenanalytikere i Trondheim som analyserer og formidler data fra de 12 fellene rundt om i landet, men forbundet er avhengige av lokale krefter for å få dataene hentet ut av de lokale fellene. For selv om man skulle tro det, er ikke teknologien kommet så lang ennå at man kan lese av og formidle disse dataene helelektronisk.

Det er logistikken rundt fellen i Stavanger som nå må endres. Fellen har tidligere stått på Sola Lufthavn, hvor man har fått assistanse fra Avinor til å hente ut og formidle pollenfangsten. Denne løsningen kan nå dessverre ikke videreføres.

Norges Astma- og Allergiforbund er i dialog med andre aktører som kan utføre det samme arbeidet, men ingenting er landet eller avtalt enn så lenge.

- Vi har forhørt oss med Stavanger kommune om et samarbeid, men det er avgjørende at løsningene vi eventuelt enes om nå er både langsiktige og forutsigbare, så vi er nødt til å la prosessen ta den tiden den tar, avslutter Gleditsch.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Astma- og Allergiforbundets sekretariat i Oslo.