Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Manglende satsning på regionalt astma- og allergiarbeid

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er skuffet over at regjeringen Solberg heller ikke i statsbudsjettet for 2018 bevilger øremerkede midler til de regionale kompetansesentrene på astma, allergi og annen overfølsomhet (RAAO).

NAAF ba om disse midlene i statsbudsjettet 2018, slik at sentrene kan utvikles i samsvar med retningslinjene utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med ledende representanter for helsetjenesten og NAAF.

Hvert av de fire regionale helseforetakene har fått i oppdrag å etablere regionale kompetansesentre innenfor astma og allergisykdommer.

- Sentrene er nå etablert, men med høyst forskjellig omfang i blant annet tilbud til pasientene. Dette skyldes etter vår vurdering i hovedsak forskjellige grunnlag for tildeling av økonomiske midler samt øvrige rammebetingelser innenfor hvert regionalt helseforetak, all den stund sentrene finansieres over budsjettene til de regionale helseforetakene, sier Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær i NAAF.

Ulikt tilbud etter hvor man bor

Disse sentrene skal stå for veiledning og kompetanseoverføring til primærhelsetjenesten, utrede og behandle vanskelige sammensatte sykdomsforløp og lede forskning på området.

NAAF mener det økonomiske grunnlaget må være likt for hvert enkelt senter, uavhengig av helseregion. Øremerkede midler vil bidra til dette.

- Uten øremerkede midler vil disse sentrene ikke kunne fylle den rollen de er ment å skulle gjøre. Slik budsjettsituasjonen er nå, vil fokus og tilbud ha uønsket variasjon fra region til region. Dette er ikke det norske helsevesenet verdig, sier Eriksrud.

- Vi ser allerede at dette har negative konsekvenser, blant annet i Stavanger. Her er det nå mange som ønsker allergivaksinasjon, men de må stå i kø i seks måneder, fordi det er for få spesialister. Da er det for sent å ta vaksinen, som må påbegynnes om høsten. Når de får ledig time, er pollensesongen i gang igjen, og da må de vente et helt år før de kan begynne med allergivaksinasjon. Det er svært uheldig, sier Anna Bistrup, helsefaglig rådgiver i NAAF.