Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Merket som gjør det lett å velge rett

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
En av Norges Astma- og Allergiforbunds mange oppgaver er å veilede forbrukere i valg av produkter med minst mulig helserisiko. Hvis et produkt bærer logoen fra Asthma Allergy Nordic, skal du være trygg på at det er et helsevennlig alternativ.

Siden 90-tallet har merket med logoen til Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) og teksten «Anbefalt av NAAF» vært synlig på produkter i norske butikker. Merket har vært å finne på alt fra solkrem og bleier til maling og vaskemidler. I 2018 inngikk NAAF et samarbeid med Danmark og Sverige om å lage en felles merkeordning for de tre landene; Asthma Allergy Nordic (AAN). Vi har snakket med NAAFs prosjektleder for Asthma Allergy Nordic, Maja Aas, for å lære mer om merkeordningen og hva som ligger bak det nordiske samarbeidet.

Hva står merket for?

– Når du ser AAN-logoen på et produkt kan du være trygg på at det har gjennomgått en grundig og faglig vurdering, og at det oppfyller kriterier som gjør produktet trygt og helsevennlig. Tanken bak vårt arbeid med AAN-merket er å hjelpe de som er rammet av astma, allergi eller annen overfølsomhet slik at de får en bedre hverdag, samt å veilede alle som ønsker å forebygge eller velge helsevennlige produkter. Det er imidlertid viktig å påpeke at vi ikke kan gi en fullstendig garanti for at det ikke vil være enkelte hypersensitive personer som likevel kan få reaksjoner. Alle mennesker reagerer forskjellig, og noen kan rett og slett være så følsomme at de fortsatt reagerer på produktet.

Hvorfor lage en felles nordisk merkeordning?

– Norden er et lite marked. Å ha tre ulike merkeordninger var ikke optimalt, verken for produsentene eller for forbrukerne. Det førte blant annet til mye unødvendig arbeid for produsentene. De måtte for eksempel søke i tre ulike land og lage tre forskjellige emballasjer for hvert produkt. Med en felles ordning kan produktene nå vandre fritt over grensene, og i Norge får vi tilgang til flere merkede varer som tidligere kun var tilgjengelig i Danmark eller Sverige. Bedre for alle parter, rett og slett!

Se produkter anbefalt av Asthma Allergy Nordic her >>

Er den nordiske merkeordningen like pålitelig som den gamle?

– Absolutt! Målet er fortsatt å gjøre det lett for forbrukerne å velge riktig, og forbrukere med allergiske sykdommer eller andre som har økt sensitivitet skal kunne føle seg like trygge med den den nye nordiske logoen. Mange av produktene som tidligere var merket med NAAFs logo er nå merket med Asthma Allergy Nordic, så det er ingen forskjell for forbrukerne som er vant til en spesiell sjampo eller vaskemiddel. 

«Selected with care», står det på logoen. Hva innebærer det?

– Det betyr at vi med dette arbeidet passer på mennesker med astma og allergier. I arbeidet med merking er disse menneskenes behov alltid første prioritet. Produktene vi merker er nøye kontrollert av eksperter med tilgang til den nyeste forskningen. «Selected with care» oppsummerer på en måte både hva vi tror på, hva vi tilbyr og hva vi jobber for hver dag.

Tjener NAAF penger på arbeidet med merkeordningen?

– Vi får dekket alle kostnader i forbindelse med vurderingen av produktene. I tillegg betaler produsentene en provisjonsbasert avgift for å bruke logoen på produktene sine. NAAFs inntjening er dermed avhengig av omsetningen på de ulike produktene. Alt overskudd går tilbake til vårt arbeid med å bedre livene til mennesker med astma, allergier, eksem, kols og annen overfølsomhet, som for eksempel ved å finansiere forskning, formidle kunnskap, arbeide politisk og ved å støtte våre mange lokallag.

Du kan lese mer om vårt arbeid her >>

Hva kan forbrukerne forvente av nye merkede produkter i fremtiden?

– AAN ser stadig på nye produktgrupper som kan være aktuelle for merkeordningen. Det er ikke noe som er spikret ennå, men vi vil for eksempel se på muligheter for å vurdere og anbefale tekstiler, klær, hobbyprodukter til barn og flere produkter innen inneklima. Ettersom AAN-logoen blir mer og mer kjent og synlig i butikkhyllene, regner vi med at flere og flere produsenter vil ønske å bruke den for å styrke sine merkevarer.

Setter du pris på arbeidet vi gjør? Da trenger vi deg med på laget! Bli medlem i Norges Astma- og Allergiforbund i dag >>