Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Nå blomstrer furua, men den er ikke allergen

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Over de sørligste delene av landet kan det gule pollenet fra furu sees med det blotte øye i siste uke av mai og første halvdel av juni. Denne pollentypen gir ikke allergireaksjoner, men kan fremkalle irritasjon i luftveiene på samme måte som annet støv når spredningen er på det kraftigste.

Siden disse treslagene er vindbestøvede, produseres det veldige mengder pollen, som ofte blir synlige for det blotte øye som et gult ”mel” som legger seg på ulike overflater. Typisk på biler, vannoverflater og hagemøbler. En annen årsak til synligheten er at hvert enkelt pollenkorn er ganske stort, seks til syv ganger større enn for eksempel bjørkepollenkorn.

Meldes ikke i pollenvarselet

Pollen fra gran og furu avgir ikke allergener, og omfattes derfor ikke av pollenvarslingstjenesten. Spesifikk allergi mot furupollen er ytterst sjelden i Skandinavia, for mange allergikere vil det imidlertid virke irriterende og plagsomt å puste i uteluft full av gran- eller furupollen, omtrent som hvis man ferdes i inneluft med mye husstøv. Til tross for disse plagene har man på internasjonalt plan valgt å unnlate å ta inn furupollen som en del av den daglige varslingstjenesten, da det ikke fyller kriteriet med å avgi pollenallergener. 

Det hjelper i utgangspunktet ikke å ta antihistaminer mot symptomer på grunn av gran og furu, men det kan fungere å bruke en vanlig nesespray eller et nesehorn som renser ut.

Pollenvarsel

Hvorfor er noen pollentyper allergent og andre ikke?

I det indre av pollenkornene fins en rekke proteiner og aminosyrer som har spesifikke funksjoner, enten individuelt eller i samspill med andre. Noen av disse kalles allergener fordi de har en oppbyggingssekvens i molekylet som "matcher" med tilsvarende mønstre hos antistoffer i blodet hos allergikere og fremkaller derfor rhinitt-reaksjon ved kontakt. Noen pollentyper har disse allergenene, mens andre ikke har dem. Furupollen har det ikke, men andre pollentyper som gress og bjørk har det.

Furupollen spres i to til tre uker, på Østlandet fra ca. 25. mai til midten av juni og med forsinket forløp fra kyst mot fjell og fra sør mot nord.

Mer om furu >

Se vår pollenkalender for når de ulike pollentypene spres >